הצעת חוק הקאדים (תיקון – כשירות מינוי קאדים ובחירתם), התשע"ו–2016 של ח"כ עיסאווי פריג'

הצעת החוק באה להסדיר את מינויי קאדים לבית הדין השרעי ולהבטיח כי ייבחרו מועמדים ראויים, וכי לא יווצר מצב של הטיה פוליטית בוועדת המינוי.