הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי לסרבני גט)

ביום ד', 09 בפברואר 2022, ח' באדר א' תשפ"ב, הועלתה בפני מליאת הכנסת הצעת חוק הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי לסרבני גט), של ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה). הצעת החוק מציעה להוסיף לרשימת הסנקציות שעומדות לרשות הדיינים, בבתי הדין הרבניים גם אפשרות להגביל את סרבן הגט מלהנפיק או לעשות שימוש בכרטיס אשראי, בכרטיס בנק, בכרטיס תשלום ובכרטיס חיוב מיידי ("דביט").

בהצגת הצעת החוק התייחס ח"כ אורי מקלב לחשיבות הכנסת הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי לסרבני גט:

"הצעת החוק הזאת מדברת על סנקציה מול סרבני גט. כפי שאנחנו יודעים לאורך כל ההיסטוריה, בוודאי גם כיום, אנחנו מפעילים את כל מה שאפשר לעשות נגד סרבני גט כדי לשחרר את האישה מעגינותה. אנחנו רואים גם כיום שישנם אנשים שמסרבים לתת גט, מעגנים את נשותיהם, מקשים על נשותיהם וגורמים להן קשיים וצער. בתי הדין ואנחנו עושים הכל כדי שאנחנו לא ניתן לאישה לסבל וכדי לשחרר אותה מכבלי העגינות. יש כמה סנקציות שאנחנו עושים גם כיום בחוק. אחת הסנקציות היא שאנחנו לא מאפשרים לתת לפתוח חשבון או לתת צ'קים כדי להקשות עליהם בחיי היום-יום. אי-אפשר לעבור לסדר-היום כשכזה אחד מעגן את אשתו ולא נותן לה את הגט.

מכיוון שאז כרטיס האשראי לא היה דומיננטי ולא היה פעיל, וזה לא היה דבר שהיה מהותי בהתנהלות הכלכלית של האנשים, לא נכלל בתוך החוק הנושא של כרטיס האשראי. לכן, גם היום, יכול להיות שלא מאפשרים לו לפתוח חשבון בנק ולתת צ'קים אך הוא לא צריך את זה, היום הוא משתמש בכרטיס אשראי, ואם יש לו כרטיס אשראי, אז בעצם אין לו שום הגבלה בהתנהלות הכלכלית שלו ואין לו שום סנקציה שבאמת תזרז אותו או תביא אותו לידי כך שהוא יסכים לתת את הגט."

והמשיך בהתייחסות להתנגדות הממשלה להצעת החוק:

"אנחנו צריכים להכניס גם את כרטיס האשראי. גם כרטיס האשראי צריך להיות חלק מהתהליך, מההתנהלות היום-יומית שלו, במיוחד ההתנהלות הכלכלית שלו, שהוא לא יוכל להשתמש, וזה יביא אותו לידי כך – עד שהוא יגיד רוצה אני, זה יביא אותו לידי כך שהוא יבוא לתת את הגט. ולכן ציפיתי שהממשלה תתמוך, במיוחד כי הממשלה הגיעה לכנסת בדיונים אחרים ואמרה שזו דעתה, שהיא חושבת שזה נכוןאנחנו העלינו את זה בוועדת החוקה, העלינו את זה בדיונים אחרים. ולכן, אני כן מקבל את זה שהקואליציה תאפשר לשנות את עמדת הממשלה."

השר לשירותי דת מתן כהנא (ימינה) השיב:

"חבריי חברי הכנסת, תשובה והצבעה במועד אחר. תודה."

24_lst_613721