הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), של ח"כ ניצן הורוביץ

היום, שני 27.7.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התש"ף–2020 של ח"כ ניצן הורוביץ (מרצ).

הצעת החוק מבקשת כי בכל מקום בספר החוקים ובתקנות המינהל בו יש התייחסות לאיסור הפליה, יתווסף האיסור על הפליה מנימוקים של נטייה מינית או זהות מגדרית. בנוסף, חוק זה יהווה כלי פרשני לבתי משפט בכל סוגיה הקשורה להפליה ואף הצהרה חינוכית בנוגע לשוויון הזכויות בחברה הישראלית.

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזם:          חבר הכנסת          ניצן הורוביץ

 

______________________________________________

פ/1664/23

 

הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התש"ף–2020

תיקון סעיף 3 1. בחוק הפרשנות, התשמ"א–1981[1], בסעיף 3, אחרי ההגדרה "הוראת מינהל" יבוא:
    ""הפליה" – לרבות הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית, בשים לב למטרות החיקוק;".

דברי הסבר

כיום קיימים מגוון חוקים אשר מטרתם מניעת הפליה. לאור התמורות בחברה הישראלית אנו רואים לנכון לבצע תיקון כללי בסעיפי איסור ההפליה, דרך תיקון חוק הפרשנות, התשמ"א–1981.

בהצעת חוק זו מוצע כי בכל מקום בספר החוקים ובתקנות המינהל בו יש התייחסות לאיסור הפליה, יתווסף האיסור על הפליה מנימוקים של נטייה מינית או זהות מגדרית. בנוסף, חוק זה יהווה כלי פרשני לבתי משפט בכל סוגיה הקשורה להפליה ואף הצהרה חינוכית בנוגע לשוויון הזכויות בחברה הישראלית.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/751/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עמר בר-לב (פ/215/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015)), על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/1228/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015); פ/2453/20), על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/4668/20) ועל ידי חבר הכנסת עמר בר-לב (פ/5173/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/681/22) ועל ידי חבר הכנסת עמר בר לב (פ/1066/22), ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/86/23; הוסרה מסדר היום ביום ט"ז בתמוז התש"ף (8 ביולי 2020)).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת-התשע עשרה על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/1741/19) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1953/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת עפר שלח ויעל גרמן (פ/214/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015)), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1227/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015)), על ידי חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי הכנסת (פ/1548/20), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2488/20), על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/2812/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת עפר שלח ואסף זמיר (פ/366/22) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עופר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/84/23; הוסרה מסדר היום ביום ט"ז בתמוז התש"ף (8 ביולי 2020)).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ו' באב התש"ף – 27.7.20