הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התש"ף–2020

מספר פנימי: 2085727

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת           עפר שלח
                                                 אסף זמיר
                                                 עידן רול

 

______________________________________________

פ/84/23

הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התש"ף–2020

תיקון סעיף 3 1. בחוק הפרשנות, התשמ"א–1981[1], בסעיף 3, אחרי ההגדרה "הוראת מינהל" יבוא:
    ""הפליה" – לרבות הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית, בשים לב למטרות החיקוק;".

דברי הסבר

כיום קיימים מגוון חוקים שמטרתם מניעת הפליה. לאור התמורות בחברה הישראלית אנו רואים לנכון לבצע תיקון כללי בסעיפי איסור ההפליה, דרך תיקון חוק הפרשנות, התשמ"א–1981.

בהצעת חוק זו מוצע כי בכל מקום בספר החוקים ובתקנות המינהל שבו יש התייחסות לאיסור הפליה, יתווסף האיסור על הפליה מנימוקים של נטייה מינית או זהות מגדרית. בנוסף, חוק זה יהווה כלי פרשני לבתי משפט בכל סוגיה הקשורה להפליה ואף הצהרה חינוכית בנוגע לשוויון הזכויות בחברה הישראלית.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת ניצן הורוביץ ואילן גילאון (פ/2696/18; הוסרה מסדר היום ביום כ"א בתמוז התשע"ב (11 ביולי 2012)), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/751/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עמר בר-לב (פ/215/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015)) ועל ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/1228/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015); פ/2453/20).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת-התשע עשרה על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/1741/19) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1953/19) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת עפר שלח ויעל גרמן (פ/214/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015)), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1227/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015)), על ידי חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי הכנסת (פ/1548/20) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2488/20), ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת עפר שלח ואסף זמיר (פ/366/22).

 

 

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ו בניסן התש"ף – 20.4.20

[1] ס"ח התשמ"א, עמ' 302.