הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית) של ח"כ עפר שלח.

היום, שני 11.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התש"ף–2019 של ח"כ עפר שלח (כחול לבן).

הצעת החוק מבקשת כי בכל מקום בספר החוקים ובתקנות המינהל בו יש התייחסות לאיסור הפליה, יתווסף האיסור על הפליה מנימוקים של נטייה מינית או זהות מגדרית. בנוסף, חוק זה יהווה כלי פרשני לבתי משפט בכל סוגיה הקשורה להפליה ואף הצהרה חינוכית בנוגע לשוויון הזכויות בחברה הישראלית.

מספר פנימי: 2081293

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמים:     חברי הכנסת         עפר שלח
אסף זמיר

 

______________________________________________

פ/366/22

הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התש"ף–2019

תיקון סעיף 3 1. בחוק הפרשנות, התשמ"א–1981[1], בסעיף 3, אחרי ההגדרה "הוראת מינהל" יבוא:
    ""הפליה" – לרבות הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית, בשים לב למטרות החיקוק;".

דברי הסבר

יש כיום מגוון של חוקים אשר מטרתם מניעת הפליה. לאור התמורות בחברה הישראלית אנו רואים לנכון לבצע תיקון כללי בסעיפי איסור ההפליה, דרך תיקון חוק הפרשנות, התשמ"א–1981.

בהצעת חוק זו מוצע כי בכל מקום בספר החוקים ובתקנות המינהל בו יש התייחסות לאיסור הפליה, יתווסף האיסור על הפליה מנימוקים של נטייה מינית או זהות מגדרית. בנוסף, חוק זה יהווה כלי פרשני לבתי משפט בכל סוגיה הקשורה להפליה ואף הצהרה חינוכית בנוגע לשוויון הזכויות בחברה הישראלית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/1741/19) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1953/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת עפר שלח ויעל גרמן (פ/214/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015)), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1227/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015); פ/2488/20), על ידי חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי הכנסת (פ/1548/20) ועל ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/2812/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ג בחשוון התש"ף – 11.11.19