הצעת חוק הפרשנות של ח"כ שלח נפלה ברוב של 48 מתנגדים. ח"כ שלח: "הדבר הזה פסול מעיקרו".

היום, רביעי 8.7.2020 הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התש"ף-2020, של חבר הכנסת עפר שלח (יש עתיד) נפלה ברוב של  48 מתנגדים אל מול 26 תומכים.

ח"כ עפר שלח הציג את הצעת החוק ואמר:

"ההצעה הזאת אומרת בפשטות, שבחוק הפרשנות, הוא החוק שעל-פיו מפרשים חוקים בישראל, ייקבע שכל איסור על הפלייה – כל חוק או תקנה שמוזכרת בהם המילה הפלייה ואיסור של הפלייה – ייקבע שנאסרת הפלייה גם על רקע של נטייה מינית או זהות מגדרית. הצעת החוק הזאת היא פשוטה, היא מכילה את המרובה מפני שבסופו של דבר הועלו פה – כמו שחברי ניצן הורוביץ יודע היטב – הועלו פה עשרות הצעות שנגעו להפלייה על רקע של נטייה מינית או זהות מגדרית לאורך השנים. רובן נפלו מפני שהקואליציות השונות התנגדו להן, וכאן אנחנו אומרים בפשטות: הדבר הזה פסול מעיקרו ולכן, כל איסור על הפלייה יכלול אותו. אגב, זה לא נוגע רק לקהילה הלהט"בית, זה גם הפלייה נגד נשים. זו הפלייה, כמו שבאה לידי ביטוי במוסדות חינוך שבהם עושים הפרדה בכוח או לא נותנים לבנות להיכנס, וזה מוכר לחלק מחבריי במשכן הזה. כל הדברים האלה הם פסולים מעיקרם וצריכים להיפסל על-פי חוק הפרשנות. אבל לא פחות מעניינת מהצעת החוק עצמה, זו ההיסטוריה שלה. אני העליתי את הצעת החוק הזאת בפעם הראשונה בכנסת ה-19. הייתי חבר קואליציה, הייתי חבר הנהלת קואליציה. הצלחנו להעביר את זה בקריאה הטרומית, ואז יו"ר ועדת החוקה דאז, חבר הכנסת רותם ז"ל, פשוט תקע את זה בוועדת החוקה, ולא נתן לזה לעבור עד שתמו ימי הכנסת ה-19. אבל לא פחות מעניין הוא מעניין הוא מה שקרה בכנסת ה-20. בכנסת ה-20 הייתי חבר אופוזיציה, העלינו את ההצעה הזאת עוד פעם כדי לנסות ולתת לה לעבור. דיברתי עם יו"ר התא הגאה בליכוד – אתה יודע מי זה היה, ניצן? כן, המועמד הבא ברשימת הליכוד להיכנס לכנסת ה-20, ולדעתי נכנס בסופו של דבר, ראש התא הגאה בליכוד, היום השר אמיר אוחנה. הוא הבטיח לתמוך, הבטיח לדבר עם חברי הליכוד. כשהגענו למליאה בהליך שמוכר פה לחבריי הוותיקים, קמו חברי הקואליציה ואמרו: בואו, תצמיד את זה להצעה שלנו, אל תנגח את הממשלה, תן לנו – הרי שמענו את זה כבר היום – תן לנו להציע הצעה ותצמיד. אמרתי: וואלה, העניין עצמו יותר חשוב מהקרדיט של מי שמציע אותו. לא יאמן, חבר כנסת מוותר על קרדיט. ואז, חבר הכנסת יואב קיש, היום סגן שר הבריאות, הציע הצעה דומה. אני הצטרפתי אליו. הייתי מוכן להיות סגנו של יואב קיש, זה באמת מאז שאול בן קיש, לא היה אדם שהלך לבקש מלוכה ומצא כאלה אתונות – הייתי מוכן להיות סגנו. וההצעה הזו, כמובן לא עברה בקולות הקואליציה כאז, כי אותם לא מעניין, לא "איסתרא בלגינא" ולא "קיש קיש קריא". את ההצעות האלה הם יפילו. וכך אנחנו מוצאים את עצמנו בכנסת הזאת מעלים את זה עוד פעם, את ההצעה הפשוטה, המתבקשת, המכילה הרבה, הפותרת כל-כך הרבה בעיות וכל-כך הרבה סוגים של הפלייה במדינת ישראל. ועכשיו, אנחנו נראה – יש בממשלה הזאת, הממשלה הזאת מתגאה ואני חושב שזאת בהחלט סיבה לגאווה, בכמות הגדולה ביותר של שרים מהקהילה הלהט"בית. יש בקואליציה, חברי כנסת מהקהילה הלהט"בית, באופוזיציה בוודאי. יש הרבה מאוד ליברלים בבית הזה, יש פה הרבה מאוד אנשים שזו השקפת עולמם. בואו נראה הפעם את האומץ שלכם, פעם אחת להעביר את הצעת החוק הזאת".

השרה לעניינים אסטרטגים ח"כ אורית פרקש הכהן (כחול לבן) עלתה לנמק את עמדת הממשלה ואמרה:

"התבקשתי להשיב בשם שר המשפטים אבי ניסנקורן להצעת החוק, תיקון – הגדרת הפליה, שהציג חבר הכנסת ניצן הורוביץ, וזו התגובה: החלטנו שלא לקדם את הצעת  מאחר שמדובר בהצעת חוק שהיא לא טובה לקהילה הגאה, לא טובה לקבוצות מופלות אחרות בחברה לא טובה לקבוצות מופלות אחרות בחברה הישראלית ואף עלולה לפגוע בהן, ואני אסביר. אני מקריאה בשם שר המשפטים. כיום אין הגדרה בחוק הפרשנות למונח אפליה, ובמצב כזה מערכות אכיפת החוק פועלות נגד כל ביטויי האפליה. אם היינו מקדמים את הצעת החוק הזו היינו מצמצמים את חופש הפעולה של רשויות אכיפת החוק נגד אפליה רק לאותן קבוצות שהיו נמנות בסעיף הרלוונטי, וכוונה טובה הייתה יוצרת תוצאה גרועה. ואני רוצה להמשיך בשם שר המשפטים – אה, הנה עפר – אני שב ומדגיש כי אני מחויב להבטיח שוויון זכויות לקהילה הגאה בישראל במעשים ולא בהגדרת מונחים. כך התחייבתי לקדם את חוק הפונדקאות השוויוני בהסכמה, ואני נחוש לעמוד במשימה הזאת. יחד עם שותפיי בממשלה אני מקווה ומאמין שבתקופה הקרובה נוכל לבשר על צעדים נוספים שיקדמו שוויון זכויות לכל אזרחים ואזרחי ישראל, לא משנה מה מגדרם או נטייתם. ועכשיו אני רוצה לפרט. הצעת החוק הזו מבחינת המהות שלה חשובה ביותר, היא באה להגדיר בצורה ברורה איסור על אפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית. אבל אם יורשה לי להגיד את מה שביקש ממני בעצם לומר כאן שר המשפטים, בעצם בחוק הפרשנות היום במדינת ישראל אין למונח אפליה הגדרה. לא קיים מונח כזה בפרק הפרשנות, בפרק המושגים הפותח את חוק הפרשנות. אני חושבת שלגיטימי מצד ממשלה לומר: הצעת חוק מסוימת מעלה סוגיה חשובה ונכונה, ואני רוצה את ההזדמנות לקדם אותה בצורה מאוזנת יותר או נכונה יותר. זו זכותה של ממשלה להביע את הדעה הזאת, וזה מה שאנחנו עושים. אין שום זלזול ברעיון, אין שום התנגדות לזה. ובעיני היום גם האפליה הזו היא ברת אכיפה ונדרשת לאכיפה. אני מבקשת להדגיש כאן שוב את אמירתו של שר המשפטים, אנחנו מחויבים להבטיח שוויון ולקדם את חוק הפונדקאות השוויוני בהסכמה. זאת התחייבות של שר המשפטים, שהוא חוזר עליה כרגע".