הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, התשע"ז–2017 של ח"כ קסניה סבטלובה (המחנה הציוני)

הצעת חוק זו של חברת הכנסת קסניה סבטלובה (המחנה הציוני) מבקשת לקבוע שלא להעסיק נהגי תחבורה ציבורית שיום מנוחתם השבועי הוא יום השבת, וזאת כדי לא לפגוע באופיו הדתי והחברתי של יום השבת לאלו שהדבר רצוי להם.

הכנסת העשרים

יוזמת:        חברת הכנסת קסניה סבטלובה          
______________________________________________                                          
                                           פ/4356/20
הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, התשע"ז–2017
 
הגדרות
1.
בחוק זה –
 
 
"אתרי תרבות, פנאי ובילוי" – בתי תיאטרון, מוזיאונים, בתי קולנוע, בתי תרבות, גלריות לאמנות, מתנ"סים, גנים לאומיים, גני חיות וכיוצא באלה;
 
 
"רשות מקומית" –  עירייה ומועצה מקומית;
 
 
"שבת" – משעת כניסת השבת ועד צאתה, על פי לוח הזמנים שמפרסמת הרבנות הראשית לישראל.
הפעלת תחבורה ציבורית בשבת
2.
(א)      רשות מקומית רשאית להפעיל בשבת קווי תחבורה ציבורית בתחומיה.
 
 
(ב)      בקווי תחבורה ציבורית בשבת כאמור בסעיף קטן (א) לא יועסקו נהגים אשר יום מנוחתם השבועי הוא יום שבת.
 
 
(ג)       החלטות לעניין היקף ופריסת ההסעות בשבת ייקבעו על ידי מועצת הרשות המקומית ויהיו בהתאם לצורכי התושבים.
 
 
(ד)      תתאפשר הפעלת קווי תחבורה ציבורית בין-עירונית בשבת בין ריכוזי אוכלוסייה, ובין אלה ובין אתרי תרבות, פנאי ובילוי מרכזיים; שר התחבורה והבטיחות בדרכים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יתקין תקנות לרישוי קווי תחבורה בין-עירונית שיפעלו בשבת.
דברי הסבר
המצב הקיים כיום שבו לא מופעלת תחבורה ציבורית בשבת יוצר הפליה מעמדית  בין אלו שידם משגת לרכוש רכב פרטי ובין אלו שאינם יכולים לעשות כן. בעוד ניידותם של הראשונים לא נפגעת, אלו השניים נאלצים פעמים רבות להישאר בביתם ביום המנוחה היחיד שיש להם בשבוע.
הצעת חוק זו מכירה בצרכים שונים של תושבי רשויות מקומיות שונות, ולכן מאפשרת לכל רשות מקומית לקבוע על פי אופייה וצרכי תושביה אם להפעיל תחבורה ציבורית בשבת.
 
כמו כן, מוצע לקבוע שלא להעסיק נהגי תחבורה ציבורית שיום מנוחתם השבועי הוא יום השבת, וזאת כדי לא לפגוע באופיו הדתי והחברתי של יום השבת לאלו שהדבר רצוי להם.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/4208/20), ועל ידי חברת הכנסת יעל גרמן (פ/873/20; הוסרה מסדר היום ביום ט"ז בסיוון התשע"ו (22 ביוני 2016); פ/3443/20; הוסרה מסדר היום ביום כ"ז בסיוון התשע"ז (21 ביוני 2017)).