הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי של חברי הכנסת עודד פורר ויוליה מלינובסקי

על רקע פולמוס הולך וגובר בנושא הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, והסטטוס-קוו הנהוג במדינת ישראל בנושא יום השבת, חברי הכנסת עודד פורר ויוליה מלינובסקי מסיעת ישראל ביתנו הגישו הצעת חוק המבקשת להתיר לרשות מקומית להפעיל קווי תחבורה ציבורית בתחומיה בשבת.

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתעודד פורר
                                                יוליה מלינובסקי          
______________________________________________                                         
                                             פ/4208/20
הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התשע"ז–2017
 
הגדרות
1.
בחוק זה –
 
 
"אתרי תרבות, פנאי ובילוי" – בתי תיאטרון, מוזיאונים, בתי קולנוע, בתי תרבות, גלריות לאמנות, מתנ"סים, גנים לאומיים, גני חיות וכיוצא באלה;
 
 
"רשות מקומית" –  עירייה ומועצה מקומית;
 
 
"שבת" – משעת כניסת השבת ועד צאתה, על פי לוח הזמנים שמפרסמת הרבנות הראשית לישראל.
הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי
2.
(א)      רשות מקומית רשאית להפעיל בשבת קווי תחבורה ציבורית בתחומיה בכלי רכב קטנים מאוטובוסים רגילים, שאינם גורמים למפגעי רעש וזיהום אוויר, עם עדיפות לכלי רכב חשמליים או היברידיים.
 
 
(ב)       רשות מקומית רשאית להפעיל בליל שישי קווי תחבורה ציבורית אל מוקדי בילוי וחזרה מהם.
 
 
(ג)       בהסעות בשבת כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לא יועסקו נהגים אשר יום מנוחתם השבועי הוא שבת.
 
 
(ד)       החלטותיה של מועצת הרשות המקומית על היקף ופריסת ההסעות בשבת יהיו בהתאם למסקנות מסקר תושבים, שייערך על פי חלוקתם לשכונות.
 
 
(ה)      תתאפשר הפעלת קווי תחבורה ציבורית בינעירונית בשבת בין ריכוזי אוכלוסייה, ובין אלה לבין אתרי תרבות, פנאי ובילוי מרכזיים; שר התחבורה והבטיחות בדרכים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, יתקין תקנות לרישוי קווי תחבורה בינעירונית שיפעלו בשבת.
 
 
(ו)       התשלום עבור נסיעות בשבת בהסעות ציבוריות כאמור בסעיף זה יתבצע באמצעות כרטיס מגנטי בלבד.
דברי הסבר
סוגיית השבת היא אחת מהסוגיות החשובות והמורכבות הקיימות במדינה יהודית ודמוקרטית.
ברוב המקומות בישראל, אין כיום תנועה של תחבורה ציבורית מכניסת השבת ועד למוצאי השבת, בעוד שתנועת התחבורה הפרטית אינה מוגבלת. כתוצאה מכך, תושבי ישראל שאין ברשותם רכב פרטי מופלים לרעה בצורה בלתי הוגנת.
הצעת החוק זו נועדה להסדיר הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, כדי לתת מענה לצרכיהם של מרבית אזרחי המדינה ולאפשר את הפעלת תחבורה ציבורית בשבת לפי שיקול דעתה של כל רשות מקומית.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3340/20).
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשע"ז – 8.5.17
 
 
 

שינוי גודל גופנים