הצעת חוק הפעלת שירות רכבות בשבת ובמועדי ישראל, של ח"כ אלכס קושניר.

היום, שני 16.11.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הפעלת שירות רכבות בשבת ובמועדי ישראל, התשפ"א–2020 של ח"כ אלכס קושניר (ישראל ביתנו).

הצעת החוק מבקשת להסדיר את הפעלת שירות הרכבות ביום שבת ובמועדי ישראל ולאפשר הפעלת שירות כאמור לפי שיקול דעתה של כל רשות מקומית.

 

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת         אלכס קושניר
                                          עודד פורר
                                          יבגני סובה
                                          אלי אבידר
                                          יוליה מלינובסקי קונין
                                          חמד עמאר

 

______________________________________________

פ/2352/23

 

הצעת חוק הפעלת שירות רכבות בשבת ובמועדי ישראל, התשפ"א–2020

 

הגדרות 1. בחוק זה –
    "אתרי תרבות, פנאי ובילוי" – בתי תיאטרון, מוזיאונים, בתי קולנוע, בתי תרבות, מרכזי מסחר ופנאי, גלריות לאמנות, מתנ"סים, גנים לאומיים, גני חיות וכיוצא באלה;
    "מפעיל מסילת ברזל ארצית" ו"מפעיל מסילת ברזל מקומית" – כמשמעותם בפקודת מסילות הברזל;
    "פקודת מסילות הברזל" – פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב–1972[1];
    "רשות מקומית" –  עירייה או מועצה מקומית;
    "שבת" – משעת כניסת השבת ועד צאתה, על פי לוח הזמנים שמפרסמת הרבנות הראשית לישראל;
    "שירות רכבות" – שירות תחבורה ציבורית הניתן באמצעות רכבת ארצית או רכבת מקומית המשמשת להסעת המונים; לעניין זה "רכבת ארצית" ו"רכבת מקומית" – כהגדרתן בפקודת מסילות הברזל.
הפעלת שירות רכבות בשבת 2. על אף האמור בכל דין או הסכם –
    (1)      רשות מקומית רשאית להפעיל שירות רכבות בתחומיה בשבת ובמועדי ישראל.
    (2)      רשות מקומית רשאית להפעיל בליל שישי ובערב חג שירות רכבות אל אתרי תרבות, פנאי ובילוי, וחזרה מהם.
    (3)      החלטותיה של מועצת רשות מקומית על היקף שירות הרכבות כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ופריסתם יהיו בהתאם למסקנות מסקר תושבים שייערך על פי חלוקתם לשכונות.
    (4)      מפעיל מסילת ברזל ארצית ומפעיל מסילת ברזל מקומית יפעילו את שירותיהם גם בשבת, בין ריכוזי אוכלוסייה, ובין אלה לבין אתרי תרבות, פנאי ובילוי מרכזיים, והכול בהסכמת הרשויות המקומיות שבתחומן יופעלו שירותי תחבורה ציבורית כאמור.

דברי הסבר

סוגיית השבת היא אחת מהסוגיות החשובות והמורכבות הקיימות במדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית.

ברוב היישובים בישראל אין כיום תנועה של תחבורה ציבורית, ובכלל זה של רכבת ארצית ומקומית, מכניסת השבת ועד למוצאי השבת. זאת, בעוד שתנועת התחבורה הפרטית אינה מוגבלת. כתוצאה מכך, תושבי ישראל שאין ברשותם רכב פרטי מופלים לרעה באופן בלתי הוגן.

רכבות ארציות ומקומיות נחשבות לשירות תחבורה ציבורית יעיל, שכן ביכולתן לתת פתרון תחבורתי להמוני נוסעים בזמן קצר יותר בהשוואה לשירות אוטובוסים. בשל יתרונות אלה, הפעלת שירות רכבות ציבורי בשבת עשויה לספק מענה לתושבי ישראל שאין ברשותם רכב פרטי, המבקשים לפקוד את אתרי ומוקדי הבילוי בשבתות.

לפיכך, וכדי לתת מענה לצורכיהם של אזרחי המדינה הרבים שאינם שומרי שבת, מוצע להסדיר את הפעלת שירות הרכבות ביום שבת ובמועדי ישראל ולאפשר הפעלת שירות כאמור לפי שיקול דעתה של כל רשות מקומית.

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ט בחשוון התשפ"א – 16.11.20

 

 

[1