הצעת חוק העונשין (תיקון – השחתת מודעות על רקע מגדר)

יום ראשון, 7 בנובמבר 2021,  ג׳ בכסלו תשפ״ב, הונחה בפני וועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק העונשין (תיקון – השחתת מועדות על רקע מגדר), תשפ"א – 2021.

יוזמי הצעת החוק הינם: ח"כ יוליה מלינובסקי, השר עודד פורר, ח"כ יבגני סובה, השר אלי אבידר, השר חמד עמאר, ח"כ אלכס קושניר. 

דברי ההסבר:

"לאחרונה מתרחבת תופעה על השחתת מודעות ברחבי המדינה בהן מופיעות דמויות נשיות. משחיתי המודעות משחירים ומטשטשים את הדמויות הנשיות המופיעות במודעות, אך אינם פוגעים בדמויות גבריות. התופעה מתרחשת גם ביחס לדמויות נשיות על שטרות כסף ומסמכים רשמיים – ומטרתה היא להדיר משים מהמרחב הציבורי.

השחתת תמונות נשים במרחב הציבורי היא מעשה אלים שמטרתו להעלים נשים, ולבטל את קולן ואת השפעתן. בבסיסו, המעשה מתייחס לנשים כאל מפגע ואובייקטים מיניים שצריך להסתיר. ההדרה וההסתרה של נשים והניסיון ליצור מרחבים 'סטריליים' מנשים היא משפילה, פוגענית ורוויה בשנאת נשים. הדרת נשים הגיעה גם למערכת הבחירות האחרונה שבמהלכה היום מקרים מרובים של השחתת שלטי חוצות של מועמדות שהשתתפו בבחירות. ביטויים אלו מהווים פגיעה בזכות בסיסית של נשים להיבחר, כמו גם בזכות – של נשים וגברים – לבחור, בטוהר הבחירות ובשוויון."

ביום ד', 10 בנובמבר 2021, ו' בכסלו תשפ"ב, הועלתה הצעת החוק בפני מליאת הכנסת להצבעה בקריאה טרומית והצעת החוק התקבלה.

השחתת מודעות על רקע מגדר