הצעת חוק העונשין (תיקון – השחתת מודעות על רקע מגדר), של ח"כ יוליה מלינובסקי

היום, שני 19.10.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק העונשין (תיקון – השחתת מודעות על רקע מגדר), התשפ"א–2020 של ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו).

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי במקרים שבהם ההשחתה נעשית על רקע מגדרי ניתן יהיה להטיל בנוסף לעונש המאסר גם עונש של הקנס המנוי בסעיף 61(א)(2) לחוק העיקרי, בסכום של 29,200 ₪.

 

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת         יוליה מלינובסקי קונין
                                          עודד פורר
                                          יבגני סובה
                                          אלי אבידר
                                          אלכס קושניר

______________________________________________                                           פ/2219/23

הצעת חוק העונשין (תיקון – השחתת מודעות על רקע מגדר), התשפ"א–2020

תיקון סעיף 195 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977[1] (להלן –  החוק העיקרי), בסעיף 195, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
    "(ב)    העובר עבירה לפי סעיף קטן (א) במטרה להדיר נשים מהמרחב הציבורי, דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2)."
תיקון סעיף 466 2. בסעיף 466 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
    "(ב)    העובר עבירה לפי סעיף קטן (א) במטרה להדיר נשים מהמרחב הציבורי, דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2)."

דברי הסבר

לאחרונה מתרחבת תופעה של השחתת מודעות ברחבי המדינה בהן מופיעות דמויות נשיות. משחיתי המודעות משחירים ומטשטשים את הדמויות הנשיות המופיעות במודעות, אך אינם פוגעים בדמויות גבריות. התופעה מתרחשת גם ביחס לדמויות נשיות על שטרות כסף ומסמכים רשמיים – ומטרתה היא להדיר נשים מהמרחב הציבורי.

השחתת תמונות נשים במרחב הציבורי היא מעשה אלים שמטרתו להעלים נשים, ולבטל את קולן ואת השפעתן. בבסיסו, המעשה מתייחס לנשים כאל מפגע ואובייקטים מיניים שצריך להסתיר. ההדרה וההסתרה של נשים והניסיון ליצור מרחבים 'סטריליים' מנשים היא משפילה, פוגענית ורוויה בשנאת נשים.

הדרת הנשים הגיעה גם למערכת הבחירות האחרונה שבמהלכה היו מקרים מרובים של השחתת שלטי חוצות של מועמדות שהשתתפו בבחירות. ביטויים אלו מהווים פגיעה בזכות הבסיסית של נשים להיבחר, כמו גם בזכות – של נשים וגברים – לבחור, בטוהר הבחירות ובשוויון.

חוק העונשין, התשל"ז–1977, מטיל כיום עונש מאסר של שלושה חודשים על משחית מודעה או שלט שנתלו על פי דין או על פי הוראת עובד ציבור (סעיף 195), וכן על מי שמקלקל בכוונת תחילה שטר מטבע (סעיף 466). מוצע לקבוע כי במקרים שבהם ההשחתה נעשית על רקע מגדרי ניתן יהיה להטיל בנוסף לעונש המאסר גם עונש של הקנס המנוי בסעיף 61(א)(2) לחוק העיקרי, בסכום של 29,200 ₪.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/4903/20; הוסרה מסדר היום בדיון מוקדם ביום כ' בכסלו התשע"ט (22 בנובמבר 2018)).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי כנסת (פ/1023/22; פ/903/23; הוסרה מסדר היום ביום ו' באלול התש"ף (26 באוגוסט 2020)).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

א' בחשוון התשפ"א – 19.10.20

 

 

[