הצעת חוק העונשין (תיקון – הרחבת הגדרת הגזענות) של ח"כ יעקב אשר

היום, שני 18.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק העונשין (תיקון – הרחבת הגדרת הגזענות), התש"ף–2019

הצעת החוק מבקשת להרחיב את הגדרת הגזענות כך שתכלול איסור הסתה לגזענות כלפי האוכלוסיה החרדית.

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמים:     חברי הכנסת         יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב
יעקב טסלר

 

______________________________________________

פ/550/22

הצעת חוק העונשין (תיקון – הרחבת הגדרת הגזענות), התש"ף–2019

 

תיקון סעיף 144א 1. בסעיף 144א לחוק העונשין, התשל"ז–1977[1], בהגדרה "גזענות" בסיפא, במקום "לגזע או למוצא לאומי-אתני", יבוא: "לגזע, למוצא לאומי-אתני או לאוכלוסיה החרדית".

דברי הסבר

לאחרונה אנו עדים לתופעה מתרחבת של הסתה לגזענות כלפי האוכלוסיה החרדית. בפרט חמורים המקרים בהם ההסתה מתבצעת ע"י נבחרי ציבור מתוך מטרה לפלג את העם ובכך להשיא רווח פוליטי, תוך פגיעה בציבור שלם ובאחדות העם. לפגיעה זו יש גם השלכות נוספות ובהם השתרשות תופעת הגזענות בחברה כלפי האוכלוסיה החרדית.

בעקבות הסתה לגזענות חמורה שהתבצעה לאחרונה ע"י נבחר ציבור כלפי האוכלוסיה החרדית, הוגשה תלונה לפרקליטות המדינה. בתשובת הפרקליטות צוין שעל פי הגדרות חוק העונשין יסודות העבירה של ההסתה לגזענות אינם מתקיימים ביחס להתבטאויות כלפי האוכלוסיה החרדית, שכן הגדרות החוק קובעות כגזענות רק מקרים בהם הגזענות היא בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי אתני, והאוכלוסיה החרדית אינה נבדלת בצבעה, גזעה או במוצאה הלאומי-אתני. בעניין זה יצוין שהאוכלוסיה החרדית אמנם אינה נבדלת בשל צבע עורה וכו' אך היא נבדלת בלבושה ובאורחות חייה כך שאין רציונל להחריגה מהוראות החוק.

מעבר לכך שחוק העונשין בנוסחו כיום (בהתאם לפרשנות פרקליטות המדינה) מאפשר הסתה לגזענות כלפי האוכלוסיה החרדית, עולה החשש שתשובת הפרקליטות תעודד מקרים נוספים של הסתה לגזענות כלפי האוכלוסיה החרדית, מאחר שהמסיתים יודעים שהם לא יתנו על כך את הדין.

בהצעת חוק זו מוצע להרחיב את הגדרת הגזענות כך שתכלול איסור הסתה לגזענות כלפי האוכלוסיה החרדית. בכך יושלם החסר בחוק וימנעו מקרי גזענות כלפי אוכלוסיה זו.

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ' בחשוון התש"ף – 18.11.19