הצעת חוק: הסרת הרב הצבאי הראשי וסגנו מהאסיפה הבוחרת את הרב הראשי לישראל

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הסרת הרב הצבאי הראשי וסגנו מהאסיפה הבוחרת), התשע"ד–2014

אין זה ראוי שקצינים בצה"ל יהיו מעורבים בבחירות של רבנים ראשיים – בחירות אשר במהותן סובבות סביב סוגיות פוליטיות. לפיכך מוצע להסיר את הרב הצבאי הראשי וסגנו מנציגי הרבנים באסיפה הבוחרת.

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הסרת הרב הצבאי הראשי וסגנו מהאסיפה הבוחרת), התשע"ד–2014

תיקון סעיף 7   
1.         בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980 , בסעיף 7, פסקה (7) – תימחק.

דברי הסבר
הרבנים הראשיים לישראל נבחרים על ידי האסיפה הבוחרת, אשר מורכבת מנציגי ציבור ונציגים רבניים. סעיף 7 לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980 (להלן – החוק), קובע מי יהיו הרבנים באסיפה הבוחרת, וביניהם בפסקה (7) נקבע שגם הרב הצבאי הראשי וסגנו יהיו חלק מנציגי הרבנים.
הצעת החוק מבקשת לבטל את סעיף 7(7) לחוק מן הסיבה שכשם שאף נושא משרה ציבורית שאינו נבחר ציבור, לא רשאי לקחת חלק בבחירות, אין זה ראוי שקצינים בצה"ל יהיו מעורבים בבחירות של רבנים ראשיים – בחירות אשר במהותן סובבות סביב סוגיות פוליטיות. לפיכך מוצע להסיר את הרב הצבאי הראשי וסגנו מנציגי הרבנים באסיפה הבוחרת.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' באדר א' התשע"ד – 3.2.14