הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הורים מיועדים), התשע''ט–2018 של ח"כ אמיר אוחנה

הצעת חוק זו של ח"כ אמיר אוחנה (הליכוד) ואחרים, מבקשת להסיר מגבלות שאינן רלוונטיות הנוגעות למין ההורה המיועד, כך שלא תישלל האפשרות לקיום הליך פונדקאות רק בשל מינו של מי מההורים המיועדים.

לפיכך, מוצע לקבוע כי כל זוג שרוצה להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים, או הורה יחידני, גבר או אישה, יוכל להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים, ככל שיש להם קושי להביא ילדים בדרכים אחרות.

 

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסת        
אמיר אוחנה                             מירב בן ארי                                          שרן השכל                                        ענת ברקו                                  נאוה בוקר                                             אבי דיכטר                                אברהם נגוסה                            טלי פלוסקוב                                          נורית קורן                                     יפעת שאשא ביטון                       רועי פולקמן                                          יואב קיש                                      אלי אלאלוף                               אורן אסף חזן                                          אורלי לוי אבקסיס                          יהודה גליק                                     דב חנין                                          יוליה מלינובסקי                               עודד פורר                                   איילת נחמיאס ורבין  
______________________________________________                                          פ/5731/20
הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הורים מיועדים), התשע''ט–2018
 
תיקון סעיף 1
1.
בחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו–1996[1], בסעיף 1  –
 
 
(1)      במקום ההגדרה "הורים מיועדים" יבוא:
 
 
 
""הורים מיועדים" – הורים מיועדים שהם בני זוג וכן הורה מיועד יחיד;'';
 
 
(2)      במקום ההגדרה "הורים מיועדים שהם בני זוג" יבוא:
 
 
 
""הורים מיועדים שהם בני זוג" – בני זוג המתקשרים יחד עם אם נושאת לשם הולדת ילד;";
 
 
(3)      במקום ההגדרה "אם מיועדת יחידה" יבוא:
 
 
 
""הורה מיועד יחיד" – אדם בלא בן זוג, המתקשר עם אם נושאת לשם הולדת ילד;"
דברי הסבר
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד הילוד), התשנ"ו–1996, קובע מי זכאי להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת. החוק חל רק על זוגות הטרוסקסואלים, שלאישה יש קושי להרות. לפני כחודשיים תוקן החוק והוחל גם על אם מיועדת יחידנית שיש לה קושי להרות.
 התיקון המוצע מבקש להסיר מגבלות שאינן רלוונטיות הנוגעות למין ההורה המיועד, כך שלא תישלל האפשרות לקיום הליך פונדקאות רק בשל מינו של מי מההורים המיועדים.
לפיכך, מוצע לקבוע כי כל זוג שרוצה להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים, או הורה יחידני, גבר או אישה, יוכל להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים, ככל שיש להם קושי להביא ילדים בדרכים אחרות.
 
 
         
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' בחשוון התשע"ט – 15.10.18
 
 
[1] ס"ח התשנ"ו, עמ' 176.