הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הורים מיועדים), התשע"ט– 2018 של ח"כ נחמן שי

הצעת חוק זו של ח"כ נחמן שי (המחנה הציוני) מבקשת לקבוע כי כל זוג שרוצה להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים, או הורה יחידני, גבר או אישה, יוכל להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים, ככל שיש להם קשוי להביא ילדים בדרכים אחרות.

הכנסת העשרים

יוזם:          חבר הכנסתנחמן שי          
______________________________________________                                          
                                             פ/5733/20
 
הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הורים מיועדים), התשע"ט–2018
תיקון סעיף 1
1.
בחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו–1996[1], בסעיף 1  –
 
 
(1)      במקום ההגדרה "הורים מיועדים" יבוא:
 
 
 
""הורים מיועדים" – הורים מיועדים שהם בני זוג וכן הורה מיועד יחיד;'';
 
 
(2)      במקום ההגדרה "הורים מיועדים שהם בני זוג" יבוא:
 
 
 
""הורים מיועדים שהם בני זוג" – בני זוג המתקשרים יחד עם אם נושאת לשם הולדת ילד;";
 
 
(3)      במקום ההגדרה "אם מיועדת יחידה" יבוא:
 
 
 
""הורה מיועד יחיד" – אדם בלא בן זוג, המתקשר עם אם נושאת לשם הולדת ילד;".
דברי הסבר
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד הילוד), התשנ"ו–1996, קובע מי זכאי להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת. החוק חל רק על זוגות הטרוסקסואלים, שלאישה יש קושי להרות. לפני כחודשיים תוקן החוק והוחל גם על אם מיועדת יחידנית שיש לה קושי להרות.
הצעת חוק זו נועדה להמשיך את תהליך בתיקון האחרון לחוק ולקבוע כי גם זוגות מאותו מין וגברים ללא בת זוג יוכלו להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים ולהגשים את זכותם להורות.  התיקון נועד להסיר מגלות שאינן רלוונטיות למין ההורה המיועד, כך שלא תישלל האפשרות לקיים הליך פונדקאות רק בשל מינו של מי מההורים.
לפיכך, מוצע לקבוע כי כל זוג שרוצה להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים, או הורה יחידני, גבר או אישה, יוכל להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים, ככל שיש להם קשוי להביא ילדים בדרכים אחרות.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אמיר אוחנה וקבוצת חברי הכנסת (פ/5731/20).   
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' בחשוון התשע"ט – 15.10.18