הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון – קביעת מקומות לרחצה נפרדת)

ביום א', 12 לדצמבר 2021, ח' בטבת תשפ"ב, תונח בפני וועדת שרים לחקיקה הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון – קביעת מקומות לרחצה נפרדת).

יוזם הצעת החוק הינו: ח"כ יצחק פינדרוס (יהדות התורה).

דברי ההסבר:

"חלק גדול מאוכלוסיית מדינת ישראל, בהם דתיים, חרדים, מוסלמים ואזרחים שאינם דתיים, מעוניינים ברחצה נפרדת מטעמים שונים ומשתמשים בחופים נפרדים לשם רחצה. בחלק גדול מהרשויות המקומיות קיים "חוף נפרד", אולם שטח החוף ומספר המתקנים שבו, נותרו כפי שהיו לפני עשרות שנים, למרות שבמשך השנים גדל מספרה של האוכלוסייה המבקשת להשתמש באותם חופים מופרדים. לפיכך, מוצע לקבוע כי שטחו של החוף הנפרד ומספרם של מתקני החוף הנלווים, כגון מקלחות, סככות, מלתחות ובתי שימוש, ייקבעו על פי מספר המתרחצים הממוצע שיבוא לידי ביטוי בסקר ייחודי לכך שתערוך הרשות המקומית אחת לשלוש שנים. עוד מוצע לאפשר לרשות מקומית שבה לפחות שישה חופי רחצה מוכרזים, להכריז על חוף נפרד לנשים וחוף רחצה נפרד לגברים שיפעל בכל ימות השבוע, ככל שהדבר מתבקש מסקר מספר המתרחצים האמור."

ביום ד', 15 לדצמבר 2021, י"א בטבת תשפ"ב, הועלתה הצעת החוק לקריאה טרומית במליאת הכנסת ולא התקבלה.

הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון – קביעת מקומות לרחצה נפרדת