הצעת חוק הנישואין והגירושין

במושב האחרון הוגשה לשולחן הכנסת הצעת חוק של ח"כ דב חנין וח"כ עבדאללה אבו מערוף. הצעת חוק זו מבוססת על הנחת יסוד האומרת כי "כל אדם זכאי להינשא ולהקים משפחה" (סעיף 1, א'). ועל פי קביעה זו מייצרת עבור כל בני זוג שני מסלולים לקיים את נישואיהם – במסלול אזרחי ובמסלול דתי אשר תואם לקהילה או העדה הדתית אליה הם משתייכים.
מתוך דברי ההסבר לחוק:
"הזכות להינשא היא אחת מזכויות היסוד הבסיסיות ביותר שעל חברה מתוקנת להבטיח לכל תושביה, ללא כל הפליה. במדינת ישראל היום, זכות זו אינה מובטחת לכל אדם. קיימות קבוצות גדולות אשר המצב המשפטי הקיים אינו מאפשר להן להינשא בישראל. זאת ועוד, זוגות רבים נאלצים להינשא בדרך אשר נוגדת את צו מצפונם.

הצעת החוק לא נועדה לבטל את ההסדרים הקיימים כיום, אלא להוסיף עליהם. מי שיבחר להינשא בדרך הנהוגה היום, יוכל להמשיך ולעשות זאת. מטרתה של הצעת חוק זו היא להבטיח כי כל אדם בישראל יוכל להינשא בישראל על פי אמונתו וצו מצפונו."