הצעת חוק הממשלה (תיקון – היוועצות ועדת השרים לענייני חקיקה בנציגי העם היהודי בתפוצות), של ח"כ תהלה פרידמןהילה

היום, שני 26.10.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הממשלה (תיקון – היוועצות ועדת השרים לענייני חקיקה בנציגי העם היהודי בתפוצות), התשפ"א–2020 של ח"כ תהלה פרידמן (כחול לבן).

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי ועדת השרים לענייני חקיקה, אשר מוסמכת מטעם הממשלה לחוות עמדה לגבי הצעות חקיקה, תשמע התייחסות של נציגי התפוצות בטרם קבלת החלטותיה לגבי הצעות חקיקה הנוגעות לחייהם וזהותם של כל חלקי העם היהודי.

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת           תהלה פרידמן
                                                 דוד ביטן
                                                 מיקי לוי
                                                 הילה שי וזאן

______________________________________________

פ/2250/23

הצעת חוק הממשלה (תיקון – היוועצות ועדת השרים לענייני חקיקה בנציגי העם היהודי בתפוצות), התשפ"א–2020

 

הוספת סעיף 7א 1. בחוק הממשלה, התשס"א–2001[1], אחרי סעיף 7 יבוא:
    "חובת היוועצות של ועדת השרים לענייני חקיקה בנציגי התפוצות 7א. על ועדת שרים לענייני חקיקה שמונתה לפי סעיף 31(ה) לחוק-יסוד: הממשלה[2]יחולו הוראות אלה:
            (1)      בטרם תקבל החלטותיה באשר להצעות חוק שלדעת יושב ראש הוועדה משפיעות באופן ישיר על יהדות התפוצות, תקבל ועדת השרים חוות דעת בעניין הצעת החוק, של ועדה המורכבת מנציגים המייצגים את העם היהודי בתפוצות אשר ייבחרו על ידי הסוכנות היהודית לישראל, בתיאום עם משרד התפוצות;
            (2)      חוות הדעת האמורה תפורסם לציבור לצד החלטות הוועדה."

 

דברי הסבר

מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי כולו. כך נקבע במגילת העצמאות, המתייחסת לזכות של העם היהודי למדינה ריבונית. כך אף נקבע בחוק-יסוד: מדינת ישראל מדינת הלאום של העם היהודי (להלן – חוק הלאום), אשר קבע הוראות הקשורות לערבותה של המדינה ליהודי העולם. לאור חקיקת חוק הלאום, ראוי שממשלת ישראל תתייחס לעמדות יהודי התפוצות אשר אינם מיוצגים במדינה על ידי חברי הכנסת משום שאינם אזרחי המדינה, וזאת באמצעות השמעת קולם ביחס לסוגיות הקשורות ומשפיעות עליהם.

לאור האמור לעיל, מוצע כי ועדת השרים לענייני חקיקה, אשר מוסמכת מטעם הממשלה לחוות עמדה לגבי הצעות חקיקה, תשמע התייחסות של נציגי התפוצות בטרם קבלת החלטותיה לגבי הצעות חקיקה הנוגעות לחייהם וזהותם של כל חלקי העם היהודי. התייחסות נציגי התפוצות תיעשה באמצעות חוות דעת מקצועית של ועדה המורכבת מנציגים מיהדות התפוצות, אשר ייבחרו על ידי הסוכנות היהודית לארץ ישראל בתיאום עם המשרד הממשלתי האמון על הקשר עם התפוצות (משרד התפוצות). הצעות חוק שביחס אליהן תידרש חוות דעת כאמור ייקבעו בהחלטה של יושב ראש ועדת השרים לחקיקה, אשר יוודא כי מדובר רק בהצעות חקיקה רלוונטיות לקשר בין מדינת ישראל והעם היהודי.

הצעת חוק זו תחזק את הקשר בין מדינת ישראל, ממשלת ישראל ויהודי התפוצות, ותביא מזור לריחוק ולניכור ההולך ומתהווה בין חלקים נכבדים בעם היהודי למדינת ישראל.

הצעת החוק נכתבה בסיוע מרכז "כדת וכדין" ותנועת "נאמני תורה ועבודה".

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ח' בחשוון התשפ"א – 26.10.20