הצעת חוק המים (תיקון – הנחות לבתי תפילה)

ביום א', 27 בפברואר 2022, כ"ו באדר א' תשפ"ב, הועלתה בפני וועדת שרים לענייני חקיקה הצעת חוק המים (תיקון – הנחות לבתי תפילה), התשפ"א–2021.

יוזמי הצעת החוק הינם: ח"כ ינון אזולאי (ש"ס), ח"כ משה ארבל (ש"ס), ח"כ איימן עודה (הרשימה המשותפת), ח"כ עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת) ועופר כסיף (הרשימה המשותפת).

דברי ההסבר להצעת החוק:

"מקורות המים בישראל הם קניין הציבור. ואולם, הפקת ואספקת מים לא מתבצעת על ידי הממשלה עצמה אלא על ידי גופים פרטיים. בהתאם לחוק המים התשי"ט–1959, תעריף המים המסופקים לשירותים ציבוריים שהם בתי מרחץ, מקוואות ובתי חולים הינו תעריף מוזל בעשרות אחוזים מהתעריף שמשלם צרכן פרטי או מוסדות ציבוריים אחרים.

מטרת הצעת החוק היא להשוות את תעריפי המים המשולמים על ידי בתי התפילה לתעריפים המשולמים על ידי השירותים הציבוריים האמורים. יצוין כי בתי התפילה קדושים וחשובים לדתות השונות לשם שמירה על צביון דתי, כפי שמקוואות חשובים לעם היהודי השומר על קיום דיני טהרה וחיי משפחה יהודית.

בתי התפילה משרתים ציבור רחב לשם תפילות ואחדות, ובתוך כך גם מאפשרים למתפללים ליטול את ידיהם לפני או אחרי תפילה ולשתות מים. עלות המים גבוהה וחלק מבתי התפילה מתקשים לעמוד בעלות זו משום שהם מוסדות ללא כוונת רווח, ולרוב פעילותם מבוססת על תרומותיהם של המתפללים.

לפיכך, מוצע לקבוע כי גם בתי תפילה יהיו זכאים לתעריף המופחת הקבוע בחוק המים לגבי צריכת מים בבתי המרחץ, מקוואות ובתי חולים. כמו כן, מוצע להסמיך את מועצת הרשות לקבוע תעריפים מופחתים לתשלומים שייגבו תאגידי מים וביוב מבית תפילה בעד שירותי מים ובעד שירותי ביוב".

24_lst_604993