הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ למי שאינם רשאים להינשא בישראל על פי דיני המדינה, של ח"כ סובה

היום, שני 19.10.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ למי שאינם רשאים להינשא בישראל על פי דיני המדינה, התשפ"א–2020 של ח"כ יבגני סובה (ישראל ביתנו).

הצעת החוק מבקשת לבצע החזר כספי בגין עריכת נישואין בחוץ לארץ לזוגות אשר אינם רשאים להינשא בארץ על פי דיני המדינה.

מספר פנימי: 2145453

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת         יבגני סובה
                                          עודד פורר
                                          אלי אבידר
                                          יוליה מלינובסקי קונין
                                          חמד עמאר
                                          אלכס קושניר

______________________________________________

פ/2207/23

 

הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ למי שאינם רשאים להינשא בישראל על פי דיני המדינה, התשפ"א–2020

 

הגדרות 1. בחוק זה, "הוצאות כספיות" – הוצאות עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ, לרבות הוצאות נסיעת בני הזוג לחוץ לארץ ושהייתם שם.
הזכות להחזר הוצאות כספיות 2. אוצר המדינה יחזיר את הוצאותיהם הכספיות של בני זוג, אשר לפחות אחד מהם אזרח ותושב ישראל, המנועים מטעמי דת או מצפון להינשא על פי דין דתי.
ביצוע ותקנות 3. שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ממונה על ביצוע חוק זה, והוא יקבע תקנות לביצועו ובכלל זה תקנות בדבר ההליך, שיעורי החזר ההוצאות והראיות הנדרשות לצורך קבלתו, ובלבד שסכום ההחזר לא יעלה על 7,000 שקלים חדשים.
תקנות ראשונות 4. תקנות ראשונות לפי סעיף 2 יובאו לאישור הוועדה בתוך 90 יום מיום פרסומו של חוק זה.

דברי הסבר

הזכות להינשא היא אחת מזכויות היסוד הבסיסיות ביותר שעל חברה מתוקנת להבטיח לכלל תושביה, ללא כל הפליה. בישראל זכות זו אינה מובטחת לכל אדם וקיימות קבוצות שהמצב המשפטי הקיים אינו מאפשר להן להינשא בישראל.

לפיכך זוגות רבים נאלצים לטוס מחוץ לישראל ולהינשא במדינה זרה על מנת לממש את זכותם להינשא ולהירשם כנשואים במדינת ישראל. תהליך זה כרוך בהוצאות רבות כך שזוגות שאין באפשרותם לעמוד בהוצאות אלו נאלצים לוותר על רעיון הנישואים או לעשותו על ידי טקסים שאינם מוכרים לפי הדין הדתי ולכן אינם יכולים להירשם כנשואים.

הצעת חוק זו, מטרתה לתת מענה לבעיה זו ולמנוע הפליה של אותם בני זוג שאינם יכולים להינשא בארץ מטעמי דת או מצפון. לפי המוצע, על המדינה לדאוג להחזר הוצאותיהם הכספיות בגין נסיעתם לחוץ לארץ ועריכת נישואיהם שם, הוצאות שהיו נמנעות לו היו יכולים להינשא במדינת ישראל.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/89/23; הוסרה מסדר היום ביום ו' באלול התש"ף (26 באוגוסט 2020)).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/615/20), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/617/20; הוסרה מסדר היום ביום א' בחשוון התשע"ז (2 בנובמבר 2016); פ/3578/20), על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/1195/20; הוסרה מסדר היום ביום א' בחשוון התשע"ז (2 בנובמבר 2016); פ/3484/20), על ידי חברת הכנסת קסניה סבטלובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2504/20; הוסרה מסדר היום ביום א' בחשוון התשע"ז (2 בנובמבר 2016)), על ידי חבר הכנסת יואל רזבוזוב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3324/20), על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/4673/20) ועל ידי חברת הכנסת קסניה סבטלובה (פ/4876/20), ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/569/22).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

א' בחשוון התשפ"א – 19.10.20