הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ למי שאינם רשאים להינשא בישראל על פי דיני המדינה

ביום א', 19 ביוני 2022 כ' בסיוון תשפ"ב, הועלתה בפני ועדת שרים לענייני חקיקה הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ למי שאינם רשאים להינשא בישראל על פי דיני המדינה.

יוזמי הצעת החוק: חברי הכנסת  יבגני סובה, אלי אבידר, חמד עמאר, אלכס קושניר, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, שר האוצר אביגדור ליברמן ושר החקלאות ופיתוח הכפר עודד פורר (ישראל ביתנו).

דברי ההסבר:

"הזכות להינשא היא אחת מזכויות היסוד הבסיסיות ביותר שעל חברה מתוקנת להבטיח לכלל תושביה, ללא כל הפליה. בישראל זכות זו אינה מובטחת לכל אדם וקיימות קבוצות שהמצב המשפטי הקיים אינו מאפשר להן להינשא בישראל.

לפיכך זוגות רבים נאלצים לטוס מחוץ לישראל ולהינשא במדינה זרה על מנת לממש את זכותם להינשא ולהירשם כנשואים במדינת ישראל. תהליך זה כרוך בהוצאות רבות כך שזוגות שאין באפשרותם לעמוד בהוצאות אלו נאלצים לוותר על רעיון הנישואים או לעשותו על ידי טקסים שאינם מוכרים לפי הדין הדתי ולכן אינם יכולים להירשם כנשואים.

הצעת חוק זו, מטרתה לתת מענה לבעיה זו ולמנוע הפליה של אותם בני זוג שאינם יכולים להינשא בארץ מטעמי דת או מצפון. לפי המוצע, על המדינה לדאוג להחזר הוצאותיהם הכספיות בגין נסיעתם לחוץ לארץ ועריכת נישואיהם שם, הוצאות שהיו נמנעות לו היו יכולים להינשא במדינת ישראל."

seder_Hakika_seder_hakika190622-95-96 (1)