הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ למי שאינם רשאים להינשא בישראל על פי דיני המדינה, התשע"ו–2016 של ח"כ יואל רזבוזוב

הצעת החוק של חבר הכנסת יואל רזבוזוז (יש עתיד) ואחרים, מבקשת לפתור את המצב הלא שוויוני החל כיום בתחום הנישואין, ולפיו אלו שאינם יכולים להינשא בישראל נאלצים לשלם אלפי שקלים רק בכדי לרכוש ממדינה אחרת את הזכות להינשא, על אף שבמקרים רבים הם אזרחי המדינה. לשם כך מבקשת ההצעה לחייב את המדינה לדאוג  להחזר הוצאותיהם הכספיות בגין נסיעתם לחוץ לארץ ועריכת הנישואין שם, הוצאות שהיו נמנעות לו היו יכולים להינשא בארץ.

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתיואל רזבוזוב
                                                אלעזר שטרן
                                                אברהם נגוסה
                                                אלי אלאלוף
                                                יאיר לפיד
              
______________________________________________                                         
                                             פ/3324/20
 
הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ למי שאינם רשאים להינשא בישראל על פי דיני המדינה, התשע"ו–2016
 
זכות להחזר הוצאות
1.
בני זוג המנועים להינשא במדינת ישראל על פי הדין ונישאו במדינה זרה בנישואין התקפים באותה מדינה ומוכרים בדין הישראלי זכאים להחזר הוצאות עריכת הנישואין לרבות הוצאות הנסיעה והשהייה במדינה הזרה.
ביצוע ותקנות
2.
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה ורשאי לקבוע תקנות לביצועו ובכלל זה תקנות בדבר ההליך, שיעורי החזר ההוצאות והראיות הנדרשות לצורך קבלתו.
דברי הסבר
כיום, במדינת ישראל, הדרך היחידה ליצור מסגרת משפחתית מוכרת על פי חוק היא בהתאם לדין הדתי, בהתאמה לדתם של בני הזוג. מציאות זו פוגעת פגיעה קשה בזכויות היסוד של האדם ומונעת מזוגות רבים את האפשרות למסד חיי משפחה במסגרת משפטית-אזרחית מוכרת על פי חוק. זוגות אלה, אשר לא יכולים למסד את חיי משפחתם על פי הדין הדתי, מוצאים את עצמם ללא כל חלופה אזרחית ויתרה מכך, נאלצים לשאת בהוצאות כלכליות כבדות הכרוכות בנישואים מחוץ למדינה ואף מאבדים את החוויה היסודית של מיסוד הזוגיות שלהם במדינה בה הם חיים, בשפתם, בתרבותם ובלוויית משפחתם וחבריהם.
הנתונים מראים שמספר הבוחרים להינשא בנישואים אזרחיים מחוץ למדינת ישראל רק הולך וגובר. בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2011 דווח למרשם האוכלוסין על 8,995 זוגות שערכו נישואים בחוץ לארץ, בהם לפחות אחד מבני הזוג רשום במרשם האוכלוסין. 70% מקרב הרשומים במרשם האוכלוסין שדיווחו בשנת 2011 כי נישאו בחו"ל הם יהודים. כמו כן, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספר הזוגות היהודים החיים יחד בלי להינשא זה לזו עלה פי 2.5 בשנת 2011 בהשוואה לשנת 2000. מספר זה ודאי יעלה כשיכללו בחישוב זה את אלו המגדירים עצמם יהודים אך אינם יהודים על פי ההלכה.
מסלולים אלה יוצרים פגיעה קשה בזכויות היסוד של בני הזוג ואפלייתם לרעה מזוגות שנישאו בנישואין דתיים. אלו שאינם יכולים להינשא בישראל נאלצים לשלם אלפי שקלים רק בכדי לרכוש ממדינה אחרת את הזכות להינשא, על אף שבמקרים רבים הם אזרחי המדינה. בעוד שזוגות יהודיים על פי ההלכה, יכולים לעשות כן ביתר קלות ובתשלום סמלי בלבד לצרכי אגרות.
על כן, על מנת למנוע הפליה של בני זוג שאינם יכולים מטעמי דת להינשא בארץ, על המדינה לדאוג גם להחזר הוצאותיהם הכספיות בגין נסיעתם לחוץ לארץ ועריכת הנישואין שם, הוצאות שהיו נמנעות לו היו יכולים להינשא בארץ. כך ייעשה עד שיוסדר בחקיקה נושא ברית הזוגיות או לחלופין הנישואין האזרחיים.
הצעות חוק בנושא דומה הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון (פ/12/17), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על-ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/1457/18; הוסרה מסדר היום ביום א' בכסלו התש"ע (18 בנובמבר 2009)); (פ/1959/18; הוסרה מסדר היום ביום כ"ט בטבת התשע"א (5 בינואר 2011); פ/3549/18); ועל ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/3216/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/1847/19; הוסרה מסדר היום ביום ד' בכסלו התשע"ה (26 בנובמבר 2014)) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/615/20), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/617/20), על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/1195/20) ועל ידי חברות הכנסת קסניה סבטלובה ומיכל בירן (פ/2504/20).
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתמוז התשע"ו – 3.8.16