הצעת חוק החזר הוצאות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחו"ל למי שאינם רשאים להינשא על פי הדין הדתי של ח"כ מיכאלי.

היום, שני 25.5.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ למי שאינם רשאים להינשא על פי הדין הדתי, התש"ף–2020 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה).

הצעת החוק מבקשת על מנת למנוע הפליה של בני זוג שאינם יכולים מטעמי דת או מצפון להינשא בארץ, על המדינה לדאוג גם להחזר הוצאותיהם הכספיות בגין נסיעתם לחוץ לארץ ועריכת הנישואין שם, הוצאות שהיו נמנעות לו היו יכולים להינשא בארץ.

מספר פנימי: 2086702
הכנסת העשרים ושלוש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

______________________________________________
פ/975/23

הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ למי שאינם רשאים להינשא על פי הדין הדתי, התש"ף–2020
הגדרה 1. בחוק זה, "הוצאות כספיות" – הוצאות עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ, לרבות הוצאות נסיעת בני הזוג לחוץ לארץ ושהייתם שם.
הזכות להחזר הוצאות כספיות 2. אוצר המדינה יחזיר את הוצאותיהם הכספיות של בני זוג, אשר לפחות אחד מהם אזרח ותושב ישראל, המנועים מטעמי דת או מצפון להינשא על פי דין דתי.
ביצוע ותקנות 3. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי לקבוע תקנות לביצועו, ובכלל זה תקנות בדבר ההליך, שיעור סכומי החזר ההוצאות והראיות הנדרשות לצורך קבלתו.
דברי הסבר
הזכות להינשא היא זכות אנושית בסיסית המעוגנת גם בדין הבינלאומי וגם בדין הישראלי. הזכות להינשא נגזרת מערך כבוד האדם המעוגן בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. כמו כן, הכרזת האו"ם בדבר זכויות האדם מיום 10.12.48 קובעת כי "כל איש ואישה שהגיעו לפרקם רשאים לבוא בברית הנישואים ולהקים משפחה, ללא כל הגבלה מטעמי גזע, אזרחות או דת. הם זכאים לזכויות שוות במעשה הנישואין, בתקופת הנישואין ובשעת ביטולם."
לפי החוק הקיים במדינת ישראל, אי אפשר לקיים נישואין אזרחיים בארץ. מאז הקמתה המשיכה המדינה את ההסדר שהפעיל השלטון הבריטי וקודם לו העותומאני, לפיו נישואין יערכו רק לפי דין אישי ורק למי שיש לו דין אישי. הסדר זה פוגע במספר קבוצות: חסרי דין אישי; מי שדינם האישי אוסר עליהם להינשא עם מי שהם חפצים להינשא לו; מי שמשתייך לעדה שאינה מוכרת וכן מי שחפצים להתחתן שלא לפי דין דתי כלשהו. מכל אלו נשללת הזכות הבסיסית להינשא במדינתם.
בעיית הנישואין האזרחיים הולכת ומחריפה בגלל המספר הגדל והולך של אנשים שאינם מוכרים כיהודים, חסרי דין אישי, בני זוג מאותו המין וחסרי דת הגרים בישראל. בני זוג המעוניינים להינשא, אך אינם יכולים לעשות זאת בישראל באחת המסגרות הדתיות, נאלצים להינשא בחוץ לארץ.
אין למדינה זכות לפלוש לתחום אמונתו של הפרט וחופש המצפון שלו. חופש המצפון, כמקובל במדינות דמוקרטיות, משמעותו, בין השאר, להימנע מכל תכתיב דתי. במדינה דמוקרטית אין מקום לפגיעה בזכות בני זוג להינשא על פי השקפתם המצפונית. על מנת למנוע הפליה של בני זוג שאינם יכולים מטעמי דת או מצפון להינשא בארץ, על המדינה לדאוג גם להחזר הוצאותיהם הכספיות בגין נסיעתם לחוץ לארץ ועריכת הנישואין שם, הוצאות שהיו נמנעות לו היו יכולים להינשא בארץ. כך ייעשה עד שיוסדר בחקיקה נושא הנישואין האזרחיים.
הצעת חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי כנסת (פ/1847/19; הוסרה מסדר היום ביום ד' בכסלו התשע"ה (26 בנובמבר 2014)) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/615/20), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/617/20; הוסרה מסדר היום ביום א' בחשון התשע"ז (2 בנובמבר 2016); פ/3578/20) ועל ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/1195/20; הוסרה מסדר היום ביום א' בחשוון התשע"ז (2 בנובמבר 2016)).
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת קסניה סבטלובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2504/20; הוסרה מסדר היום ביום א' בחשוון התשע"ז (2 בנובמבר 2016)), על ידי חבר הכנסת יואל רזבוזוב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3324/20), על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (3484/20), על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/4673/20) ועל ידי חברת הכנסת קסניה סבטלובה (פ/4876/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/569/22) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/89/23).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בסיוון התש"ף – 25.5.20

 

שינוי גודל גופנים