הצעת חוק: הוספת זהות מגדרית כנסיבה מחמירה בעבירות שנאה

הצעת חוק העונשין (תיקון – הוספת זהות מגדרית כנסיבה מחמירה בעבירות שנאה), התשע"ו–2016
 
הצעת החוק הוגשה על ידי ח"כ הטרי אמיר אוחנה וחברי הכנסת דוד ביטן ושרן השכל. בדברי ההסבר לחוק נאמר כי חוק העונשין קובע נסיבות מחמירות לעבירות מסוימות אם הן נעשות ממניעים של גזענות או עוינות כלפי ציבור על רקע מספר עילות, ובהן נטייה מינית. מוצע להוסיף את המילים "זהות מגדרית" לרשימת העילות הללו, כדי לכלול בנסיבות המחמירות גם התקפות נגד טרנסג'נדרים. קיימות עדויות להתקפות רבות ונשנות על קהילה זו, אשר סובלת ממילא מהפליה במקומות עבודה ומדחייה חברתית.
 
 

הצעת חוק העונשין (תיקון – הוספת זהות מגדרית כנסיבה מחמירה בעבירות שנאה), התשע"ו–2016


תיקון סעיף 144ו
1.                
בחוק העונשין, התשל"ז–1977[1], בסעיף 144ו(א), אחרי "נטייה מינית" יבוא  "זהות מגדרית".
 
דברי הסבר
סעיף 144ו לחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – חוק העונשין) קובע נסיבות מחמירות לעבירות מסוימות אם הן נעשות ממניעים של גזענות או עוינות כלפי ציבור על רקע מספר עילות, ובהן נטייה מינית. מוצע להוסיף את המילים "זהות מגדרית" לרשימת העילות הללו, כדי לכלול בנסיבות המחמירות גם התקפות נגד טרנסג'נדרים.
קיימות עדויות להתקפות רבות ונשנות על קהילה זו, אשר סובלת ממילא מהפליה במקומות עבודה ומדחייה חברתית.
נוכח ריבוי מקרי התקיפות שהופנו כלפי אוכלוסייה זו במכוון, יש להקנות לה הגנה מיוחדת, כאמור בחוק העונשין.
תיקון זה יש בו כדי לשנות, אפילו במעט, את מציאות חייהם של הטרנסג'נדרים ואף ליצור הרתעה משמעותית וספציפית יותר מפני פגיעה בהם.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי הכנסת (פ/1597/20), על ידי חברת הכנסת ענת ברקו (פ/1598/20) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2378/20).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשע"ו – 25.1.16
 
[1] ס"ח התשל"ז, עמ 226.