הצעת חוק הדיינים (תיקון – מינוי דיין עמית בבית הדין הרבני הגדול), של ח"כ משה גפני

היום, שני 20.7.2020 הונחה על שולחן הצעת חוק הדיינים (תיקון – מינוי דיין עמית בבית הדין הרבני הגדול), התש"ף–2020 של ח"כ משה גפני (יהדות התורה).

הצעת החוק מבקשת לאפשר למנות דייני בית הדין הגדול שיצאו לפנסיה כדיינים עמיתים, הן במסגרת בית הדין הגדול והן ככוח עזר בתיקים מורכבים הדורשים הקצאת זמן רב, במסגרת בתי הדין האזוריים.

 

מספר פנימי: 2140848

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת         משה גפני
                                          יעקב אשר
                                          יצחק פינדרוס
                                          אליהו ברוכי

______________________________________________

פ/1584/23

הצעת חוק הדיינים (תיקון – מינוי דיין עמית בבית הדין הרבני הגדול), התש"ף–2020

 

תיקון סעיף 8 1. בסעיף 8 בחוק הדיינים, התשט"ו–1955[1] (להלן – החוק העיקרי), לאחר סעיף קטן (ח) יבוא:
"(ט)    בהרכב של שלושה דיינים בבית הדין הרבני הגדול לא ישב יותר מדיין עמית אחד".
תיקון סעיף 9א 2. בסעיף 9א לחוק העיקרי, המילים "בית דין רבני אזורי" והמילים "בבית דין רבני אזורי" – יימחקו.

דברי הסבר

בשנים האחרונות משמשים דיינים שיצאו לפנסיה, כתוספת ותגבור לדיינים מכהנים בפועל בבתי הדין האזוריים – "דיינים עמיתים".

לפי החוק כיום ניתן למנות דיין כ"דיין עמית", רק לבתי הדין האזוריים ורק דיינים שכיהנו לפני צאתם לפנסיה כדיינים בבית הדין האזורי. לא ניתן למנות דיינים עמיתים מקרב דייני בית הדין הרבני הגדול שיצאו לפנסיה.

בדרך כלל דייני בית הדין הגדול שיצאו לפנסיה, הם בעלי ניסיון רב ביותר, הן בפתרון סכסוכים מורכבים ומסובכים, והן בגישור בסכסוכים שמתנהלים שנים רבות בין בני זוג.

דייני בית הדין הגדול שפורשים לפנסיה הם דיינים מנוסים ביותר, ולמערכת בתי הדין וציבור המתדיינים תהיה תועלת גדולה במינויים כדיינים עמיתים.

לאור האמור, מוצע לאפשר למנות דייני בית הדין הגדול שיצאו לפנסיה כדיינים עמיתים, הן במסגרת בית הדין הגדול והן ככוח עזר בתיקים מורכבים הדורשים הקצאת זמן רב, במסגרת בתי הדין האזוריים.

לאור החשש שמינוי דיינים עמיתים, יהווה תחליף למינוי דיינים קבועים לבית הדין הגדול, מוצע לקבוע שבכל הרכב שדן בבית הדין הגדול, לא יכהן בו זמנית יותר מדיין עמית אחד.

לאור העובדה שעל פי ההלכה היהודית בית הדין הגדול אינו קובע תקדימים המחייבים את בתי הדין האזוריים, אין חשש לצירוף דיין עמית ספציפי להרכב בית הדין הגדול, לצורך הגעה לתוצאה מסויימת.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ח בתמוז התש"ף – 20.7.20