הצעת חוק הדיינים (תיקון – כשירות למנהל בתי הדין הרבניים)

הצעת תיקון החוק, ביוזמת חברת הכנסת נורית קורן מסיעת הליכוד וקבוצת ח"כים נוספים, מציעה לבטל את הדרישה לכשירות לדיינות או לרבנות ממי שמתמודד לתפקיד מנהל בתי דין רבניים, ובכך לאפשר גם לנשים לאייש את התפקיד.
על פי דברי ההסבר להצעת התיקון לחוק "במצב המשפטי הקיים כיום, בתי הדין הרבניים מאוישים על ידי דיינים גברים בלבד. החוק אינו מאפשר לאישה להתמנות אף למשרה של מנהלת בתי הדין שהיא משרה מינהלית ולא שיפוטית. הצעת חוק זו נועדה לאפשר מינויה של אישה לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים. לשם כך מבוטלת הדרישה הייחודית לכשירות לדיינות או לרבנות, הניתנת בישראל לגברים בלבד.

חברי הכנסת מסיעת מרצ למעט ח"כ עיסאווי פריג' וחברת הכנסת מרב מיכאלי הגישו גם כן שתי הצעות תיקון לחוק זהות.