הצעת חוק: הגנה על זכויותיהן של הטובלות ושמירה על צנעת הפרט – יש לאסור על בלניות לתחקר טובלות במקווה

המועצות הדתיות, האמונות לספק שירותי דת, מפקידות בלניות לתפעול מקוואות הטהרה. הבלניות מקבלות הוראות עבודה מהמשרד לשירותי דת ומתייעצות עם הרבנות המקומית בשאלות הלכתיות. לאורך השנים התפתחה נורמה במקוואות מסוימים, לפיה הנשים הטובלות נאלצות להשיב לשאלות ולעבור בדיקות כתנאי לטבילתן, באופן החודר לצנעת חייהן האישיים.

ברוב המקרים מדובר בהנחיות של הרב המקומי, שדורש מהבלנית לתחקר את הנשים הטובלות כתנאי לטבילתן. חקירות אלו, כאשר הן נעשות ללא הסכמה מפורשת ומודעת של האישה הטובלת, משפילות ומבזות אותה ופוגעות בזכותה לכבוד ולפרטיות. ישנן נשים רבות אשר נפגעות מהשאלות והבדיקות האינטימיות, כאשר הן נערכות ללא הסכמתן המפורשת.

•    נשים רבות המבקשות לטבול במקווה טהרה נאלצות להתמודד עם חקירה וחדירה לצנעת חייהן האישיים.
•    ברוב המקרים מדובר בהנחיות של הרב המקומי, שדורש מהבלנית לתחקר את הנשים הטובלות כתנאי לטבילתן. חקירות אלו, כאשר הן נעשות ללא הסכמה מפורשת ומדעת של האישה הטובלת, משפילות ומבזות אותה ופוגעות בזכותה לכבוד ולפרטיות (גם אם כוונות הבלנית טובות!).
•    כמו כן, ברוב המקוואות כאשר נשים מבקשות לטבול ללא נוכחות הבלנית, או להביא חברה שתמלא את מקום הבלנית, הדבר נבצר מהן.
•    בענייני הלכות טומאה וטהרה והטבילה במקווה הטהרה, ישנם מנהגים רבים המשתנים מעדה לעדה ומאישה לאישה. לא תמיד ניתן לאישה לנהוג על פי מנהג אמותיה.
•    אף שיש נשים רבות המעוניינות בסיוע מצד הבלניות, צריך להחזיר את השירותיות לשירותי הדת – ולהימנע ממציאות בה בדיקות, חקירות ומנהגים נכפים על האשה הטובלת.
•    הוראות העבודה שפרסם המשרד לשירותי דת לעניין השירות הניתן למקווה, שעודכנו לאחרונה ב-20 בינואר 2013, אינן מתייחסות לפגיעה בכבודן ופרטיותן של הנשים הטובלות ולזכותן לגופן.

7(א1)(2)    אופן הטבילה במקווה טהרה יתבצע לפי מנהגו של הטובל ואין להפנות לטובל שאלות הנוגעות לצנעת חייו האישיים ללא הסכמתו המפורשת.

דברי הסבר

המועצות הדתיות, האמונות לספק שירותי דת, מפקידות בלניות לתפעול מקוואות הטהרה. הבלניות מקבלות הוראות עבודה מהמשרד לשירותי דת ומתייעצות עם הרבנות המקומית בשאלות הלכתיות. לאורך השנים התפתחה נורמה במקוואות מסוימים, לפיה הנשים הטובלות נאלצות להשיב לשאלות ולעבור בדיקות כתנאי לטבילתן, באופן החודר לצנעת חייהן האישיים.
ישנן נשים רבות אשר נפגעות מהשאלות והבדיקות האינטימיות, כאשר הן נערכות ללא הסכמתן המפורשת. כמו כן, בדיקות אלו נערכות כאשר הנשים עומדות בפני הבלנית כשהן עטופות במגבת בלבד וחודרות לאוטונומיה הדתית של האישה הטובלת ולאופן בו היא עורכת את הבדיקות ההלכתיות לקראת טבילה.
מועצת הרבנות הראשית הכירה בחשיבות השמירה על צנעת הפרט של הנשים הטובלות וקבעה כי "אין להתנות או לשאול את הנשים המגיעות לטבול במקווה בדבר מעמדן האישי". עם זאת, בלניות במקוואות ממשיכות לשאול את הנשים הטובלות שאלות נוספות, הנוגעות לצנעת חייהן האישיים, לרבות מועדי הווסת, אופן הטבילה, והניקיונות והבדיקות שערכו בגופן.
הצעה זו מבקשת להסדיר את סמכותה של המועצה הדתית להקים מקוואות טהרה ולתפעולם, תוך הגנה על פרטיותן של ציבור הנשים הטובלות. במטרה למנוע מקרים חוזרים של פגיעה בצנעת הפרט, מוצע לקבוע עוולה אזרחית לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.