הצעת חוק: הגדלת סכום קצבאות הילדים בחודשי החגים

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הכפלת קצבת הילדים בחודשי החגים), התשע"ד–2014

בשנים האחרונות חל גידול במספר הילדים שנמצאים מתחת לקו העוני, שעלול להוביל לפגיעה בתזונת אותם ילדים. לפיכך, מוצע להגדיל את סכום קצבאות הילדים לפחות בחודשים שבהם חלים החגים פסח וסוכות באופן שבו יקבלו ההורים סכום הכפול מהסכום הבסיסי של קצבת הילדים לחודש.

הצעת החוק נועדה להקל על משפחות ולסייע להן, ולו במעט, בהוצאות המיועדות למזון בחודשי החגים, חודשים בהם הוצאות אלו גבוהות מהרגיל.