הצעת חוק: הגבלת כהונתו של רב עיר ל-10 שנים בלבד

הצעת החוק שהוגשה על ידי ח"כ מיקי רוזנטל מבקשת לקצוב את משך כהונתו של רב עיר לעשר שנים בלבד או עד הגיעו לגיל שבעים.
בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "נוצר מצב בו רבני ערים מכהנים בתפקידם עשרות שנים. מצב זה מנוגד לאינטרס הציבורי, קל וחומר כאשר מסדיר החוק את משך תקופת כהונתם של הרבנים הראשיים לישראל ומעמידה אותה על 10 שנות כהונה או לחלופין הגעתם של המכהנים לגיל 70 שנים. על מנת לשמור על מנהל תקין, ולמנוע מצב בו נפרשת כהונת רב על פני עשרות שנים, מן הראוי כי תוגבל הכהונה, ותושווה לזו הקבועה בחוק ביחס לכהונת הרבנים הראשיים לישראל".