הצעת חוק – הגבלת האגרות הכרוכות בתהליך הנישואים לעד 270 ש"ח סך הכל

ההצעה לתיקון חוק שירותי הדת היהודיים אשר הוגשה לשולחן הכנסת ע"י חבר הכנסת יואל רזבוזוב וקבוצת חברי כנסת נוספים מציע כי סך כל אגרות הנגבות מאדם במהלך תהליך הנישואים יהיה עד 270 ש"ח. האגרות הכרוכות בתהליך זה נגבות על רישום הנישואים ועל הוצאת תעודות רווקות.
מתוך דברי ההסבר להצעת החוק:
נישואים נחשבים בהלכה לדרך היחידה בה ניתן להבטיח את ההמשכיות, ולכן מקובל לראות בהם חובה על כל אדם יהודי. כיום תעריף אגרת רישום נישואין והוצאת תעודת רווקות הוא גבוה באופן השוואתי לאגרות המספקות שירות דומה. על הרבנות להקל ולעודד זוגות להירשם לנישואין אך בהשתת הנטל הגבוה על בני הזוג היא למעשה מקשה עליהם."