הצעת חוק – הבטחת ייצוג נשים בתפקיד הקאדי (טוען משפט על פי ההלכה המוסלמית)

הצעת תיקון חוק הקאדים אשר הוגשה לשולחן הכנסת ע"י חבר הכנסת עיסאוי פריג' מציעה להבטיח ייצוג נשים בתפקיד הקאדי, תפקיד המקביל בסמכויותיו לדיין בית דין רבני יהודי. אחראי לפסיקות בנושאי גירושין, ירושה ועוד.  
מתוך דברי ההסבר להצעה:
"במשך מאות שנים חלשו הגברים בעולם הערבי על עמדות המפתח הממשלתיות ועל בית הדין השרעי, המיישב, בהתבסס על ההלכה המוסלמית, סוגיות של מעמד אישי, כולל נושאים כמו יתמות, גירושים, משמורת וירושה.
בשנים האחרונות קיימת התפתחות בנושא במדינות מוסלמיות: נשים מוסלמיות ממונות לתפקיד קאדיה, טוענת משפט על פי ההלכה המוסלמית".

ליחצו לחוק המקורי