הצעת חוק: האיסור על הצגת מוצר ככשר על-אף שאינו כזה יכלול גם איסור על הצגת מוצר באופן שמשתמע ממנו שהוא כשר

הצעת חוק איסור ההונאה בכשרות (תיקון – הצגת מוצר ככשר), התשע"א-2011

חוק איסור ההונאה בכשרות בא להגן על אזרחים ששמירת הכשרות חשובה להם ורוצים לקנות רק מוצרים הכשרים על פי ההלכה.
החוק במצבו הנוכחי אוסר להציג מוצר ככשר אם לא נתנה לו תעודת הכשר. זייפנים רבים מנצלים הגדרה זו ומציגים מוצר באופן המשתמע שהוא כשר, אך לא מציינים שהוא כשר.
מוצע בזה שהאיסור על הצגת מוצר ככשר כשהוא אינו כזה, יכלול גם איסור על הצגת מוצר באופן שמשתמע ממנו שהוא כשר.

הצעת חוק איסור ההונאה בכשרות (תיקון – הצגת מוצר ככשר), התשע"א-2011

תיקון סעיף 1:
1. בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983  (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –
   (1) בהגדרה "בית אוכל", בכל מקום, המלה "במקום" – תימחק;
   (2) אחרי ההגדרה "ייצור של מצרך" יבוא: ""פרסומת" – פרסומת בעל פה, בכתב, בדפוס או באמצעים אלקטרוניים, המיועדת או הזמינה לציבור;".
תיקון סעיף 3:
2. בסעיף 3(א) לחוק העיקרי, אחרי "בכתב" יבוא "או בפרסומת" ואחרי "ככשר" יבוא "או בצורה ממנה עלול להשתמע כי הוא כשר".
תיקון סעיף 4:
3. בסעיף 4(א) לחוק העיקרי, אחרי "ככשר" יבוא "או בצורה ממנה עלול להשתמע כי הוא כשר".
תיקון סעיף 5:
4. סעיף 5 לחוק העיקרי, אחרי "ככשר" יבוא "או בצורה ממנה עלול להשתמע כי הוא כשר".

דברי הסבר

חוק איסור ההונאה בכשרות בא להגן על אזרחים ששמירת הכשרות חשובה להם ורוצים לקנות רק מוצרים הכשרים על פי ההלכה. חוק זה הכרחי בשוק בו יש כסף רב וממילא חשש גדול לזיוף כשרויות  כדי להשיג טובות ממוניות.
החוק במצבו הנוכחי אוסר להציג מוצר ככשר אם לא נתנה לו תעודת הכשר. זייפנים רבים מנצלים הגדרה זו ומציגים מוצר באופן המשתמע שהוא כשר, אך לא מציינים שהוא כשר. כך למשל ניתן לראות במסעדות לא כשרות כיתוב בנוסח "בהשגחת הרב" כך שהצרכן המצוי חושב שיש למקום השגחת כשרות אך לא כתוב כלל שהמקום כשר. זיוף זה פוגע הן באורח החיים של שומרי הכשרות והן בכיסם שכן הם משלמים מחיר רב יותר על מצרך מתוך מחשבה שהוא כשר.
מוצע בזה שהאיסור על הצגת מוצר ככשר כשהוא אינו כזה, יכלול גם איסור על הצגת מוצר באופן שמשתמע ממנו שהוא כשר. כמו כן, מוצע כי הצגה אסורה של בית אוכל ככשר לא תהיה בכתב בלבד, אלא גם בפרסומת, בעל-פה, בכתב, בדפוס או באמצעי אלקטרוני, ולהרחיב את תחולת הוראות החוק על בית אוכל בו מוכרים או מגישים מצרכים לשם אכילה או שתייה, גם אם לא נועדו לאכילה או לשתייה במקום.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בסיוון התשע"א – 27.6.11