הצעת חוק גיור ממלכתי בישראל

ביום א, 28 לנובמבר 2021, כ"ד בכסלו תשפ"ב, בפני וועדת שרים לענייני חקיקה הועלתה הצעת חוק גיור ממלכתי בישראל.

יוזמי הצעת החוק הינם: חה"כ משה ארבל וחה"כ ינון אזולאי מסיעת ש"ס.

דברי ההסבר:

"מטרת החוק המוצע היא לעגן בחקיקה ראשית את קיומו ועקרונות פעילותו של מערך הגיור הממלכתי ולקבע כי גיור שנערך בישראל יהיה בעל נפקות חוקית רק אם נערך במסגרת מערך הגיור הממלכתי."

הצעת חוק הגיור הממלכתי בישראל