הצעת חוק בתי קברות צבאיים (תיקון – חיילים זכאי חוק השבות), של ח"כ מרב מיכאלי.

היום, שני 11.5.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק בתי קברות צבאיים (תיקון – חיילים זכאי חוק השבות), התש"ף–2020 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה).
הצעת החוק מבקשת נועדה למנוע את הפלייתם של חיילים יוצאי מדינות חבר העמים שעלו לארץ, או שהוריהם עלו מהן, מכוחו של חוק השבות בבתי העלמין הצבאיים ולדאוג לכך שזכאי חוק השבות או צאצאיהם שנפלו בשורות צה"ל וזרועות הביטחון ייקברו ללא כל הבדל.

מספר פנימי: 2086641
הכנסת העשרים ושלוש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי
______________________________________________
פ/706/23

הצעת חוק בתי קברות צבאיים (תיקון – חיילים זכאי חוק השבות), התש"ף–2020
תיקון סעיף 4 1. בחוק בתי קברות צבאיים, התש"י–1950 , בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1) חייל שנפטר, לרבות חייל הזכאי לזכויות לפי סעיף 4א לחוק השבות, התש"י–1950 , ובחר קרובו שיובא לקבורה בבית קברות צבאי, ייקבר בחלקה, בשורה ובצמוד לקברי החיילים הקבורים במקום."

דברי הסבר
החברה הישראלית השתנתה בשנים האחרונות ובשונה מהעבר, כ-20% מחיילי צה"ל הם חיילים יוצאי מדינות חבר העמים שעלו לארץ, או שהוריהם עלו מהן, מכוחו של חוק השבות. אין ספק שלמדינת ישראל, עלייה זו הביאה ברכה רבה ובמידה רבה גם תרמה ליכולת קיומנו כאן.
בהיותם אוכלוסייה תורמת ומשרתת מקומם לא נפקד גם בשורות צה"ל כולל ביחידות הלוחמות וממילא גם בבתי העלמין הצבאיים.
בשנים האחרונות לעתים דחופות מדי עולה סוגיית מקום קבורתם בתוך בית העלמין הצבאי ורבים מהם נקברים בנפרד מחבריהם שאיתם שירתו ונפלו כתף אל כתף.
אף שהם נקברים בנפרד וגורמים שונים מטילים ספק ביהדותם הם מרגישים כיהודים לכל דבר. הם עלו לארץ באמונה שהם יהודים, כך גם התגייסו לצה"ל וכך גם נפלו בשורות צבא הגנה לישראל – צבאו של העם היהודי.
הצעת חוק זו נועדה למנוע את הפלייתם בבתי העלמין הצבאיים ולדאוג לכך שזכאי חוק השבות או צאצאיהם שנפלו בשורות צה"ל וזרועות הביטחון ייקברו ללא כל הבדל.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת נחמן שי (פ/1290/19).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת יואל רזבוזוב (פ/1446/19) ועל ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1154/19); על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/2286/20) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/513/20; פ/3385/20); על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/207/22) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאל (פ/1009/22); ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/176/23).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז באייר התש"ף – 11.5.20