הצעת חוק: בתי דין מיוחדים לגיור

ההצעה, שהוגשה ע"י חברי כנסת מסיעת "ישראל ביתנו"- אביגדור ליברמן, שרון גל, רוברט אילטוב, חמד עמאר, סופה לנדבר ואורלי לוי אבקסיס, מבקשת לעגן בחוק בצורה רשמית את בתי הדין המיוחדים לגיור. ההצעה כוללת את היקף פעילותם, סמכויותיהם והרכבם של בתי דין אלו.