הצעת חוק בשר ומוצריו (תיקון – הרחבת הסמכות ליתן תעודת הכשר לבשר מיובא), התשפ"ב–2022

ביום א', 12 ביוני 2022 י"ג בסיוון תשפ"ב, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק בשר ומוצריו (תיקון – הרחבת הסמכות ליתן תעודת הכשר לבשר מיובא), התשפ"ב–2022. יוזמי הצעת החוק הינם חברות וחברי הכנסת: יוליה מלינובסקי, יבגני סובה, אלכס קושניר, יוסף שיין, לימור מגן תלם ואלינה ברדץ' יאלוב ממפלגת ישראל ביתנו. 

כיום, חוק בשר ומוצריו, התשנ"ד–1994, מסמיך את הרבנות הראשית לישראל ליבוא בשר לישראל. ההסכמה בחוק זה היא הסמכה בלעדית, ובכך הפכה הלכה למעשה הרבנות למונופול על מתן תעודות הכשר בענף הבשר. לפי חוק זה, חל איסור גורף על יבוא בשר ומוצריו, אלא אם כן קיבל היבואן תעודת הכשר מהרבנות. תוך שעל פי נתוני אגף התקציבים במשרד האוצר, 60% מהבשר הכשר הנצרך בארץ מיובא מחו"ל, כאשר סכום העלויות העודפות של הכשרות נעות בין 550 ל-770 מיליון ש"ח בשנה. 

על פי הצעת החוק, מכיוון שהרבנות אינה מסכימה להכיר בכשרות השחיטה של גופי כשרות מוכרים בחו"ל, נוצר שוק ריכוזי וסגור בקרב יבואני הבשר, העומד על כ-30 יבואני בשר בלבד, כאשר אלה נאלצים לממן משלחות לחו"ל של ראשי צוותים, שוחטים, בודקי חוץ ופנים, משגיחים, מנקרים ועוד. בכך, אנשי צוות השחיטה משתכרים בסכומים גבוהים, המגולמים על עלויות הבשר בישראל לצרכן. נוסף על כך, קבוצת השוחטים המוסמכים על ידי הרבנות היא קטנה ומונה כ-600 שוחטים בלבד. 

מטרת הצעת חוק זו היא להרחיב את הסמכות ליתן תעודת הכשר לבשר, באמצעות הכרה בהכשר בשר שניתן על ידי גופי כשרות מוכרים בחו"ל שאושרו ע"י הרבנות. יהודי התפוצות אוכלים בשר של אותם גופי כשרות מוכרים בחו"ל, כדוגמת OU, משולש K, OK ועוד, אשר מעניקים במדינתם הכשר לבשר וכבר אושרו על ידי מחלקת היבוא ברבנות ליבוא מצרכי מזון. לפיכך, אין כל סיבה ששחיטה זו לא תחשב כשרה בישראל. הרחבת הסמכות לגופי כשרות מוכרים בחו"ל תגרום לפירוק מונופול הרבנות בתחום הבשר, תפתח את השוק לתחרות ותוביל להורדה משמעותית של מחירי הבשר ומוצריו בישראל. 

24_lst_627117