הצעת חוק ברית הזוגיות לחסרי דת (תיקון – ברית זוגיות למנועי חיתון בישראל), של ח"כ יוליה מלינובסקי

היום, שני 12.10.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק ברית הזוגיות לחסרי דת (תיקון – ברית זוגיות למנועי חיתון בישראל), התשפ"א–2020 של ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו).

הצעת החוק מבקשת להוסיף בתנאי הרישום לברית הזוגיות את האפשרות לזוג שאינו רשאי להתחתן בישראל על פי כל דין הקיים כיום לעשות כן.

 

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת           יוליה מלינובסקי קונין
                                                 עודד פורר
                                                 יבגני סובה
                                                 אלי אבידר
                                                 אלכס קושניר

______________________________________________

פ/2175/23

הצעת חוק ברית הזוגיות לחסרי דת (תיקון – ברית זוגיות למנועי חיתון בישראל), התשפ"א–2020

תיקון שם החוק 1. בחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע–2010[1] (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, אחרי "לחסרי דת" יבוא "ומנועי חיתון בישראל".
תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי –
    (1)      אחרי "חסרי דת" יבוא "ומנועי חיתון בישראל";
    (2)      בסעיף קטן (3), בסופו יבוא "או הם זוג שאינו רשאי להתחתן בישראל על פי כל דין."

 

דברי הסבר

בשנת 2010 אישרה מליאת הכנסת את חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע–2010, שנועד לתת מענה לבני זוג מחוסרי דת ולאפשר להם להירשם כנשואים במדינת ישראל. במרוצת השנים התברר שחקיקה זו נותנת מענה למספר מצומצם מאד של זוגות שבחרו להינשא אצל רשם הזוגיות. יתירה מכך, החוק לא נתן מענה לישראלים רבים שהגיעו ארצה מתוקף חוק השבות ויהדותם מוטלת בספק או שהם צאצאי יהודים אך אינם יהודים בעצמם.

סעיף 4א לחוק השבות, התש"י–1950[2] מעניק זכויות עליה והתיישבות בישראל גם לבני ובנות זוג של יהודים שאינם יהודים וגם לנכדים של יהודים שאינם יהודים. בבג"ץ 6247/04 גורודצקי נ' שר הפנים (23.3.2010), מנה בית המשפט את התכליות העומדות בבסיס סעיף 4א האמור, אחת מהן היא "עידוד בעלי זיקה משפחתית ליהודים לעלות לישראל ולהצטרף לעם היושב בציון כאמצעי למניעת התבוללות" (פסקה 33 לפסק דינה של כבוד השופטת ארבל). תכלית נוספת היא "עידוד יהודים הנשואים בנישואי תערובת לעלות לישראל ומציאת פתרון למשפחות מעורבות" (פסקה 33 לפסק דינה של כבוד השופטת ארבל).

אבותיה המייסדים של מדינת ישראל בחרו במודע לאפשר לצאצאי יהודים שאינם יהודים ובני זוג של יהודים שאינם יהודים לעלות ארצה, אך המציאות כיום אינה מאפשרת להם לבוא בברית הנישואין ולהירשם כנשואים במדינת ישראל. המצב האבסורדי שנוצר מחייב את אותם אזרחים לצאת את הארץ על מנת לבוא בברית הנישואין ועם חזרתם ארצה מדינת ישראל מכירה בנישואיהם. יתירה מכך, אותם זוגות המתחתנים מחוץ לגבולות ישראל רשאים כבר כיום להתגרש בתוך גבולותיה, באמצעות בית המשפט לענייני משפחה.

משבר הקורונה שפוקד את מדינת ישראל מזה חודשים רבים, מונע מאלפי ישראלים לממש את אהבתם. מדובר באזרחים פסולי חיתון, שלצורך מיסוד אהבתם נאלצים לחצות את גבולות מדינת ישראל על מנת להכיר בהם כזוג נשוי.

בעקבות המגבלות שהוטלו במדינת ישראל, נאסר על אזרחי ישראל לטוס לחו"ל. הגבלה זו מנעה כליל את האפשרות של מאות זוגות להינשא, כך שאלה נותרו קירחים מכאן ומכאן. הם אינם יכולים להינשא במדינת ישראל מפני שהרבנות הראשית אינה מכירה ביהדותם, והם אינם יכולים להינשא בחו"ל בעקבות המגבלות שהוטלו עליהם ועל שאר  אזרחי ישראל לאור משבר הקורונה.

בהתאם לכך, הצעת חוק זו מוסיפה בתנאי הרישום לברית הזוגיות את האפשרות לזוג שאינו רשאי להתחתן בישראל על פי כל דין הקיים כיום לעשות כן. תיקון זה יסייע לעשרות ומאות אלפי ישראלים לבוא בברית הנישואין מבלי לעזוב את גבולות המדינה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת רוברט אילטוב וקבוצת חברי הכנסת (פ/5989/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד בתשרי התשפ"א – 12.10.20

שינוי גודל גופנים