הצעת חוק – ברית הזוגיות האזרחית

חברי הכנסת של סיעת "יש עתיד" הגישו לשולחן הכנסת ה – 20 את חוק ברית הזוגיות האזרחית. הצעת החוק מבקשת לייצר מסלול אזרחי – משפטי למיסוד יחסי זוגיות בין "שני בני אדם" כהגדרת החוק ללא סייגים הקשורים במין או דת. לפי דברי ההסבר להצעת החוק "בשנת 2011 דווח למרשם האוכלוסין על 8,995 זוגות שערכו נישואים בחוץ לארץ, בהם לפחות אחד מבני הזוג רשום במרשם האוכלוסין. 70% מקרב הרשומים במרשם האוכלוסין שדיווחו בשנת 2011 כי נישאו בחו"ל הם יהודים. כמו כן, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  מספר הזוגות היהודים החיים יחד בלי להינשא זה לזו עלה פי 2.5 בשנת 2011 בהשוואה לשנת 2000."

עוד מוסבר כי "הצעת החוק מגלמת בתוכה הצעת פשרה אשר מבוססת על הצעות חוק רבות שהוצגו לאורך השנים על ידי גורמים שונים – הן מהמגזר הדתי והן מהמגזר החילוני – ומבטאת ניסיון לדו-שיח החותר ליצור מציאות המאפשרת הגשמתן של זכויות יסוד תוך מתן כבוד הדדי לתפישות הערכיות השונות. לאור האמור, יש להניח כי מוסד ברית הזוגיות אף יצליח להוביל לחיזוק מוסד הנישואין הדתי שכן בהינתן חלופה אזרחית למיסוד הקשר הזוגי, זוג שיבחר בנישואין דתיים יעשה כן ברצון חופשי ובלב שלם."

המסלול אותו מפרטת הצעת החוק בנוי למעשה מתהליך בו מגישים בני הזוג בקשה לרשם, הוא רשאי להגיש תשובה עד 14 יום מיום הבקשה ובזמן זה עליו לוודא כי מדובר בשני אנשים אשר אינם רשומים כנשואים במוסד או מדינה כלשהי, ואשר אינם נופלים בהתניות אשר מפורטות בחוק בסעיף 2, בנוסף מהלך זמן זה כל אדם רשאי להגיש התנגדות לרשם לרישום בני הזוג.

ובמהותו קובע החוק כי כל זכות אשר ניתנת לבני זוג נשואים על דין דתי תוענק לצי שנרשם במסלול "מרשם הזוגיות" לרבות זכות משמורת על ילדים משותפים, ממון ועוד. 

שינוי גודל גופנים