הצעת חוק: בכל מקום בחוק בו יש איסור הפליה תתווסף איסור הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית

הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התשע"ו–2016

בהצעת חוק זו מוצע כי בכל מקום בספר החוקים ותקנות המינהל שבו יש התייחסות לאיסור הפליה, יתווסף האיסור על הפליה מנימוקים של נטייה מינית או זהות מגדרית. בנוסף, חוק זה יהווה כלי פרשני לבתי משפט בכל סוגיה הקשורה להפליה ואף הצהרה חינוכית בנוגע לשוויון הזכויות בחברה הישראלית.

הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התשע"ו–2016

תיקון סעיף 3    1.    בחוק הפרשנות, התשמ"א–1981 , בסעיף 3, אחרי ההגדרה "הוראת מינהל" יבוא:
        ""הפליה" – לרבות הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית, בשים לב למטרות החיקוק;".

דברי הסבר
כיום קיימים מגוון חוקים אשר מטרתם מניעת הפליה. לאור התמורות בחברה הישראלית מוצע לבצע תיקון כללי בסעיפי איסור ההפליה, דרך תיקון חוק הפרשנות, התשמ"א–1981.
בהצעת חוק זו מוצע כי בכל מקום בספר החוקים ותקנות המינהל שבו יש התייחסות לאיסור הפליה, יתווסף האיסור על הפליה מנימוקים של נטייה מינית או זהות מגדרית. בנוסף, חוק זה יהווה כלי פרשני לבתי משפט בכל סוגיה הקשורה להפליה ואף הצהרה חינוכית בנוגע לשוויון הזכויות בחברה הישראלית.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת ניצן הורוביץ ואילן גילאון (פ/2696/18; הוסרה מסדר היום ביום כ"א בתמוז התשע"ב (11 ביולי 2012)), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/751/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עמר בר-לב (פ/215/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015)) ועל ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/1228/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015); פ/2453/20).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת-התשע עשרה על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/1741/19) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1953/19) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת עפר שלח ויעל גרמן (פ/214/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015)), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1227/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015)), ועל ידי חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי הכנסת (פ/1548/20).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשע"ו – 11.1.16