הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – בני זוגו מאותו מין)

הצעת תיקון החוק, אשר הוגשה לשולחן הכנסת ע"י חברת הכנסת מרב מיכאלי מסיעת "המחנה הציוני", מבקשת להגדיר את זכויות בני הזוג מאותו מין כשוות בפני בית המשפט לענייני משפחה – בין היתר ישנה התיקון את המצב הקיים בהעברת ירושה, חזקה על ילד משותף וכל נושא נוסף אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה.
מתוך דברי ההסבר להצעת החוק: " חיים משותפים של בני זוג מאותו המין הם תופעה נפוצה בישראל. בני זוג אלה בוחרים להקים ביחד תא משפחתי לכל דבר ועניין ובכך מקבלים עליהם את הזכויות והחובות הנגזרים משותפות חייהם. משום כך, ראוי להחיל על בני זוג מאותו המין את הוראות חוק בית המשפט לענייני משפחה. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר הפסיקות בבתי המשפט מתייחסות בפועל לתא המשפחתי שיוצרים בני זוג מאותו המין כאל תא משפחתי לכל דבר ועניין."