הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – בני זוג מאותו המין) של ח"כ מרב מיכאלי

אתמול, שני 1.6.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – בני זוג מאותו המין) של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה).

הצעת החוק מבקשת להחיל על בני זוג מאותו המין את הוראות חוק בית המשפט לענייני משפחה.

 

מספר פנימי: 2086563
הכנסת העשרים ושלוש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

______________________________________________
פ/1069/23

הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – בני זוג מאותו המין), התש"ף–2020
תיקון סעיף 1 1. בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה–1995 , בסעיף 1(2), בהגדרה "בן משפחתו", אחרי "בן זוגו שנישואיו עמו פקעו" יבוא "בן זוגו מאותו המין".
דברי הסבר
חיים משותפים של בני זוג מאותו המין הם תופעה נפוצה בישראל. בני זוג אלה בוחרים להקים ביחד תא משפחתי לכל דבר ועניין ובכך מקבלים עליהם את הזכויות והחובות הנגזרים משותפות חייהם. משום כך, ראוי להחיל על בני זוג מאותו המין את הוראות חוק בית המשפט לענייני משפחה. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר הפסיקות בבתי המשפט מתייחסות בפועל לתא המשפחתי שיוצרים בני זוג מאותו המין כאל תא משפחתי לכל דבר ועניין.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/377/22).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/432/19; הוסרה מסדר היום ביום כ"א בשבט התשע"ד (22 בינואר 2014); פ/2283/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/21/20), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/22/20) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2973/20), ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/375/22), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1278/22), ועל ידי חברי הכנסת ניצן הורוביץ ואילן גילאון (פ/1280/22), ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/217/23; פ/292/23).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בסיוון התש"ף – 1.6.20