הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – בני זוג מאותו המין), של ח"כ מרב מיכאלי.

היום, שני 9.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – בני זוג מאותו המין), התש"ף–2019 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה-גשר).

הצעת החוק מבקשת ראוי להחיל על בני זוג מאותו המין את הוראות חוק בית המשפט לענייני משפחה.

מספר פנימי: 2082800

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמת:       חברת הכנסת         מרב מיכאלי

 

______________________________________________

פ/1278/22

 

הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – בני זוג מאותו המין), התש"ף–2019

תיקון סעיף 1 1. בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה–1995[1], בסעיף 1(2), בהגדרה "בן משפחתו", אחרי "בן זוגו שנישואיו עמו פקעו" יבוא "בן זוגו מאותו המין".

דברי הסבר

חיים משותפים של בני זוג מאותו המין הם תופעה נפוצה בישראל. בני זוג אלה בוחרים להקים ביחד תא משפחתי לכל דבר ועניין ובכך מקבלים עליהם את הזכויות והחובות הנגזרים משותפות חייהם. משום כך, ראוי להחיל על בני זוג מאותו המין את הוראות חוק בית המשפט לענייני משפחה. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר הפסיקות בבתי המשפט מתייחסות בפועל לתא המשפחתי שיוצרים בני זוג מאותו המין כאל תא משפחתי לכל דבר ועניין.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/432/19; הוסרה מסדר היום ביום כ"א בשבט התשע"ד (22 בינואר 2014); פ/2283/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/21/20), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/22/20) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2973/20), ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/375/22).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/377/22).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"א בכסלו התש"ף – 9.12.19.