הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – בני זוג מאותו המין), של ח"כ איציק שמולי

היום, שני 11.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – בני זוג מאותו המין), התש"ף–2019 של ח"כ איציק שמולי (העבודה-גשר).

הצעת החוק מבקשת להחיל על בני זוג מאותו המין את הוראות חוק בית המשפט לענייני משפחה.

מספר פנימי: 2081647

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזם:         חבר הכנסת          איציק שמולי

 

______________________________________________

פ/377/22

הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – בני זוג מאותו המין), התש"ף–2019

 

תיקון סעיף 1 1. בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה–1995[1], בסעיף 1(2), בהגדרה "בן משפחתו", אחרי "לרבות הידועה בציבור כאישתו" יבוא "ובן זוגו מאותו המין".

דברי הסבר

חיים משותפים של בני זוג מאותו המין הם תופעה נפוצה בישראל. בני זוג אלה בוחרים להקים ביחד תא משפחתי לכל דבר ועניין ובכך מקבלים עליהם את הזכויות והחובות הנגזרים משותפות חייהם. משום כך, ראוי להחיל על בני זוג מאותו המין את הוראות חוק בית המשפט לענייני משפחה. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר הפסיקות בבתי המשפט מתייחסות בפועל לתא המשפחתי שיוצרים בני זוג מאותו המין כאל תא משפחתי לכל דבר ועניין.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/432/19; הוסרה מסדר היום ביום כ"א בשבט התשע"ד (22 בינואר 2014); פ/2283/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/21/20), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/22/20) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2973/20), ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/375/22).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ג בחשוון התש"ף – 11.11.19