הצעת חוק: ביטול עונש המאסר לאדם שאינו רושם את נישואיו

ההצעה, שיזם ח"כ מיקי רוזנטל מסיעת "המחנה הציוני", מבקשת לבטל את עונש המאסר הצפוי לזוג הנישא ושאינו רושם את נישואיו. 
מתוך דברי ההסבר לחוק:
" כתוצאה מאשמה פלילית ומריצוי מאסר, אדם עלול לשאת בהשלכות עתידיות כמו סטיגמה חברתית שתדבק בו וקושי להשתלב בשוק העבודה. אזרח במדינת ישראל צריך לרשום את נישואיו וגירושיו, אך אדם שאינו עושה כן אינו עבריין נפשע שצריך לרצות מאסר של שנתיים ולשאת באות קלון. "

הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (ביטול סעיף 7), התשע"ה–2015
 
ביטול סעיף 7  
  1.        בפקודת הנישואין והגירושין (רישום) , סעיף 7 – בטל.
 
דברי הסבר
סעיף 7 לפקודת הנישואין והגירושין (רישום) קובע כי אדם שאינו רושם את נישואיו או גירושיו יישא בעונש מאסר של שנתיים. אין זה ראוי כי מעשה זה ייחשב לעבירה פלילית, ועל כן מוצע לבטל את הסעיף.
כתוצאה מאשמה פלילית ומריצוי מאסר, אדם עלול לשאת בהשלכות עתידיות כמו סטיגמה חברתית שתדבק בו וקושי להשתלב בשוק העבודה. אזרח במדינת ישראל צריך לרשום את נישואיו וגירושיו, אך אדם שאינו עושה כן אינו עבריין נפשע שצריך לרצות מאסר של שנתיים ולשאת באות קלון.
כיום נושא הנישואין פתוח למגוון דעות ולאלטרנטיבות שונות העמודות בפני הפרט. הגדרת עבירה שבצדה מאסר של שנתיים נועדה להרתיע את הפרטים שרוצים לבחור במסלול נישואין הסוטה מן ה"נורמה" ועלולה לפגוע בחירות הפרט.
 
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בסיוון התשע"ה – 25.5.15