הצעת חוק: ביטול יום ירושלים – הצעת החוק נמשכה

*** הצעת החוק נמשכה ובוטלה ע"י הח"כים היוזמים בתאריך 18.6.14 ***

הצעת חוק יום ירושלים (תיקון – ביטול החוק), התשע"ד–2014

חוק יום ירושלים שנחקק ב-1998 קבע את מעמדו של יום ירושלים בכ"ח באייר כחג במדינה. יום ירושלים מצוין החל מ-1968, בעקבות החלטות הממשלה והכנסת שקבעו כי כ"ח באייר יהיה "יום חגה של ירושלים", אך ב-1998, מצאה לנכון הכנסת לתת לו מעמד של "חג לאומי".
ההסבר להצעת חוק נובע כי לדעת היוזמים המציאות בשטח היא הפוכה, יום ירושלים כבר מזמן אינו יום חגה של ירושלים, אלא חגו של חלק מסוים ומצומצם בחברה הישראלית שחוגג אותו בצורה מתגרה ומתריסה אל מול תושביה הפלסטינאים של ירושלים המזרחית.

חתימות הח"כים המאשרות את הסרת שמותיהם/ן מההצעה:

________________________________________18.6.14

הצעת חוק יום ירושלים (תיקון – ביטול החוק), התשע"ד–2014

ביטול החוק    1.    חוק יום ירושלים, התשנ"ח–1998  – בטל.
תחילה    2.    תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

דברי הסבר
חוק יום ירושלים שנחקק ב-1998 כהצעת חוק פרטית של חבר הכנסת חנן פורת ז"ל, קבע את מעמדו של יום ירושלים בכ"ח באייר כחג במדינה. יום ירושלים מצוין החל מ-1968, בעקבות החלטות הממשלה והכנסת שקבעו כי כ"ח באייר יהיה "יום חגה של ירושלים", אך ב-1998, מצאה לנכון הכנסת לתת לו מעמד של "חג לאומי".
המציאות בשטח היא הפוכה, יום ירושלים כבר מזמן אינו יום חגה של ירושלים, אלא חגו של חלק מסוים ומצומצם בחברה הישראלית שחוגג אותו בצורה מתגרה ומתריסה אל מול תושביה הפלסטינאים של ירושלים המזרחית. יום שבו לא מעלים החוגגים על ראש שמחתם אלא את הכוחנות, ההתנשאות וההתגרות.
כעת נשמעות מכיוונם של גורמי ימין הצעות להוסיף עוד נדבך ל"יום ירושלים" ולהפכו ליום שבתון, ובכך להטיל עול כבד על המשק הישראלי, רק כדי להקל על חגיגות הלאומנות ברחבי העיר המזרחית. על כן, מבקשת הצעת חוק זו לבטל את מעמדו המיוחד של יום ירושלים כ"חג לאומי" ולהחזיר את היום לממדיו הצנועים, כפי שהתקבלו על ידי ממשלת לוי אשכול ב-1968.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בסיוון התשע"ד – 16.6.14