הצעת חוק איסור מתן חופשה במערכת החינוך בל"ג בעומר, התשע"ז–2017 של חברי הכנסת כהן-פארן וחסון

על רקע המחאה על החלטת שר החינוך להזיז את יום החופשה במערכת החינוך, לגל חג ל"ג בעומר, הגישו חברי הכנסת כהן-פארן וחסון (המחנה הציוני) את הצעת חוק איסור מתן חופשה במערכת החינוך בל"ג בעומר, התשע"ז–2017, לשם הישנותם של מקרים דומים בעתיד.

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתיעל כהן-פארן
                                                יואל חסון
              
______________________________________________                                         
                                             פ/4221/20
 
הצעת חוק איסור מתן חופשה במערכת החינוך בל"ג בעומר, התשע"ז–2017
 
מטרה
1.
מטרת חוק זה למנוע מתן חופשה במערכת החינוך בל"ג בעומר, על מנת להביא להלימה בין חופשות התלמידים לימי החופשות במשק, וכן על מנת להביא להפחתת זיהום האוויר הכבד הנגרם מהמדורות, להפחתת מפגעי הרעש ולמניעת פגיעה בבעלי חיים.
איסור מתן חופשה במערכת החינוך בל"ג בעומר
2.
בלוח החופשות השנתי שמפרסם משרד החינוך לא יהיה יום חופשה בל"ג בעומר, בין חופשה ליום שלם ובין לחלק מהיום; לעניין זה, "ל"ג בעומר" – יום ל"ג בעומר או הימים הסמוכים לו, לפניו או לאחריו.
דברי הסבר
חג ל"ג בעומר אינו חג מהתורה וכמעט שלא צוין במשך כל שנות הגלות ושנות קיום העם היהודי על ידי מרבית העם, בין היתר בשל כישלון הפעולה של מרד בר כוכבא ורבי עקיבא והגלות המוחלטת שהיתה תוצאתו. סימניו של החג התקיימו רק בארץ ישראל והיו מצומצמים מאוד: הילולת רבי שמעון בר יוחאי שהחלה במאה ה-16 ובעקבותיה התקיימו החל מהמאה ה-19 גם הילולה בקבר אליהו הנביא שבחיפה ומהמאה ה-20 גם הילולה בקבר שמעון הצדיק בירושלים. לצד ההילולות, היו נהוגים מנהגים נוספים הקשורים בקריאה בזוהר ובהשאת משואות והדלקת נרות. על פי המחקר, ציון ל"ג בעומר כחג של מדורות ועליית קרנו של החג החלו במהלך שנות ה-20 של המאה ה-20, מתוך רצון של הציונות להעלות על נס את בר כוכבא כלוחם חופש.
החופשה הניתנת במערכת החינוך בחג זה היא חלק מתופעה רחבה יותר המכבידה מאד על הורים עובדים בישראל בשל אי-הלימה בין ימי חופשות התלמידים לימי החופשות במשק, אשר גורמת לפגיעה בציבור ההורים לילדים קטנים אשר מוטל עליהם למצוא פתרון לילדים הנותרים ללא מסגרת. העוול וחוסר ההצדקה של פגיעה זו בולטים ביתר שאת בל"ג בעומר לאור האמור לעיל. ניתן לציין את החג כפי שמצוינים ימים ומועדים נוספים בלוח השנה היהודי בטקסים ובפעילויות חינוכיות ללא חופשה בצדם כמו בט"ו בשבט, בי' בטבת ובמועדים אחרים.
כמו כן, ביטול האפשרות של מתן חופשה בל"ג בעומר תכביד על תופעת הבערת המדורות שעם השנים רבתה וגדלה לממדים אדירים ואיתה גם הנזק שנגרם, החל מאיסוף הקרשים להבערת המדורות מאתרי בניה שונים, דרך פעולות של ונדליזם, וכלה בזיהום האוויר הכבד הנגרם בעטיין של המדורות ופוגע בבריאות האוכלוסייה באותו היום ולמחרת יום המדורות. אם לא די בעשן ובחלקיקים הנפלטים מבערת העץ, נשרפים בהן לא פעם גם חומרים הפולטים גזים רעילים במיוחד כמו פלסטיק ודבק. במיוחד נפגעים החוגגים עצמם הקרובים לאש ולעשן ובפרט ילדים ונוער הרגישים יותר לזיהום. בריאות הילדים והנוער נפגעת פעמים רבות גם מתאונות המתרחשות מהשארתם ללא מבוגר אחראי. נוסף על זיהום האוויר,  תורמות המדורות תרומה נכבדה לפליטת גזי חממה בניגוד למאמץ העולמי להפחתת פליטת הגזים הללו, ובניגוד להחלטת הממשלה בנושא. תופעה קשה וכואבת נוספת שנלווית בשנים האחרונות לחג היא פגיעה מכוונת ואכזרית בבעלי חיים חסרי אונים כגורי חתולים וכלבים המושלכים אל המדורות בעודם חיים. לכל אלה מתלווים יצירת מפגעי רעש, כאשר עבור מרבית הציבור אין מדובר, כאמור, ביום מנוחה ועליו לעבוד כרגיל למרות ההפרעה הלילית.
משרד החינוך קובע בכל שנה את ימי החופשה הניתנים במערכת החינוך, מוצע לאסור על משרד החינוך לאפשר לבתי הספר לתת חופשה מלאה או חלקית ביום החג ובכך לצמצם את ממדי התופעה שצוינו לעיל, גם אם לא יבוטלו כליל, ולהפחית את מפגעיה. לעתים יום החג נופל על מוצאי שבת ואז החופשה נדחית ביום ועל כן לעניין הצעת החוק הורחבה ההגדרה של חג ל"ג בעומר גם לימים הסמוכים לו.
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט באייר התשע"ז – 15.5.17