הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – חובת הודעה מוקדמת על אירוע סגור), התשע"ח–2018

הצעת החוק מבקשת לחייב את הגורמים השונים שעליהם חל החוק לפרסם הודעה מוקדמת 24 שעות לפני האירוע במידה שהוא אכן סגור לקבוצת משתתפים מוגדרת המותרת על פי חוק.

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתיוסי יונה                      נורית קורן                    ג'מעה אזברגה                                         אברהם נגוסה              יעל כהן-פארן                  ואאל יונס                                                                             פנינה תמנו                     יוסף ג'בארין                יואל רזבוזוב                                         רחל עזריה                   דב חנין                         עודד פורר                                         דוד אמסלם                  אלי אלאלוף                 חמד עמאר                                                                                דוד ביטן                       יעקב מרגי                    סתיו שפיר                                         נאוה בוקר                    מיכאל מלכיאלי             מסעוד גנאים                                         מירב בן ארי                 ינון אזולאי                   אחמד טיבי                                         ציפי לבני                     דן סידה                       זאב בנימין בגין                                         שלי יחימוביץ'             איילת נחמיאס ורבין             איתן ברושי                                         איציק שמולי               עמר בר-לב                   אלעזר שטרן                                         אכרם חסון                   יחיאל חיליק בר             רועי פולקמן                                         זוהיר בהלול                 ענת ברקו                     עאידה תומא סלימאן                                         סאלח סעד                   מוסי רז                        עבד אל חכים חאג' יחיא                                         מיקי לוי                      מרב מיכאלי                 חיים ילין                                                                                   לאה פדידה                  מאיר כהן                     עיסאווי פריג'                                         קסניה סבטלובה         עפר שלח                      יואב בן צור                                         יואל חסון                     מיכל רוזין                    יפעת שאשא ביטון                                         מכלוף מיקי זוהר         קארין אלהרר               אילן גילאון                                                                                  איימן עודה                  יוליה מלינובסקי             אבי דיכטר                                         מיכל בירן                    נחמן שי                       שרן השכל                                         רוברט אילטוב              רויטל סויד                  יצחק הרצוג                                         יהודה גליק                                                                               
______________________________________________                                          
                                             פ/5544/20
 
הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – חובת הודעה מוקדמת על אירוע סגור), התשע"ח–2018
 
תיקון סעיף 3
 
בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000[1], בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:­­­
 
 
"(ד1)  מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, המגביל הספקת מוצר או שירות ציבורי או מגביל את הכניסה למקום ציבורי, לציבור מסוים, במקרה מסוים, באופן שאין רואים בו משום הפליה לפי הוראות סעיף קטן (ד) – יודיע על כך 24 שעות לפני כן."
 
דברי הסבר
חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2001, נחקק כדי להתמודד עם מקרים של הפליה וגזענות במרחב הציבורי. לא פעם קבוצות שונות באוכלוסייה נאלצות להתמודד עם מעין "הליך מיון" בכניסה למקומות ציבורים, המבוסס, בין היתר, על סיווג לפי מגדר, עדה, לאום ועוד ("פרופיילינג"). לעיתים בעלי העסק טוענים כי הם עורכים מיון בכניסה לאירוע מכיוון שמדובר ב"אירוע סגור" המיועד לקבוצת מוזמנים ספציפית בלבד. יש מקרים המותרים על פי החוק, שבהם אכן קבוצה מסוימת, ורק היא, רשאית להשתתף באירוע (לדוגמה – מסיבה לעובדי חברה מסוימת), אך קורה כי בעלי עסקים משתמשים בטיעון ה"אירוע הסגור" בתור מסווה למדיניות מפלה. התיקון המוצע יחייב את הגורמים השונים שעליהם חל החוק לפרסם הודעה מוקדמת 24 שעות לפני האירוע במידה שהוא אכן סגור לקבוצת משתתפים מוגדרת המותרת על פי חוק.
 
 
[1]    ס"ח התשס"א, עמ' 58.