הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – קיצור משך זמן ההחלטה בערעור), של ח"כ אלעזר שטרן.

אתמול, שני 4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – קיצור משך זמן ההחלטה בערעור), התש"ף–2019 של ח"כ אלעזר שטרן (כחול לבן).

הצעת החוק מבקשת לקצר את התקופה בה בעל עסק שסורב לקבל תעודת כשרות יכול לערער למשך זמן של שלושים ימים, כך שלא ייגרם עינוי דין למערער מחד גיסא, ויינתן למועצת הרבנות הראשית משך זמן סביר לדון בכך בצורה מקיפה מאידך גיסא.

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזם:         חבר הכנסת          אלעזר שטרן

 

______________________________________________

פ/198/22

 

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – קיצור משך זמן ההחלטה בערעור), התש"ף–2019

 

תיקון סעיף 12 1. בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983[1], בסעיף 12, במקום "מאה" יבוא "שלושים".

דברי הסבר

חוק איסור הונאה בכשרות מאפשר לבעל עסק שסורב לקבל תעודת כשרות לערער על כך בפני מועצת הרבנות הראשית. עם זאת, כיום החוק מחייב את המועצה להחליט בערר עד תקופה של מאה ימים. משך זמן זה ארוך מאוד לעומת זמן ההחלטה בערעור לעומת מוסדות אחרים, שם משך זמן ההחלטה הוא בין שבועיים לשלושה שבועות בלבד ועל כן גורם לעינוי דין מיותר. על כן מוצע לקצר את התקופה למשך זמן של שלושים ימים, כך שלא ייגרם עינוי דין למערער מחד גיסא, ויינתן למועצת הרבנות הראשית משך זמן סביר לדון בכך בצורה מקיפה מאידך גיסא.

הצעת חוק זהה הונחה על שלחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/2498/20).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ו' בחשוון התש"ף – 4.11.19