הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון – איסור התבטאות גזענית מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית), של ח"כ יעל גרמן.

היום, שני 11.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון – איסור התבטאות גזענית מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית), התש"ף–2019 של ח"כ יעל גרמן (כחול לבן).

הצעת החוק מבקשת הרחיב את האיסור על התבטאות גזענית הקבוע כיום בחוק ולהוסיף לו גם איסור התבטאות כאמור באותה הגדרה הנעשית מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית.

מספר פנימי: 2081187

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמים:     חברי הכנסת           יעל גרמן
איתן גינזבורג

 

______________________________________________

פ/311/22

הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון – איסור התבטאות גזענית מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית), התש"ף–2019

תיקון סעיף 15 1. בחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח–2008[1], בסעיף 15, בסופו יבוא "או מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית".

דברי הסבר

חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח–2008‏ (להלן – החוק), התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשס"ח (30 ביולי 2008), במטרה להתמודד עם תופעת האלימות והגזענות במגרשי הספורט, זאת נוכח מקרים חוזרים ונשנים של ביטויי אלימות וגזענות במגרשי הספורט ובהקשר של אירועי ספורט.

סעיף 15 לחוק קובע כי המתבטא התבטאות גזענית במהלך אירוע ספורט דינו מאסר שנתיים. הגדרת המונח 'התבטאות גזענית' בחוק היא: "קריאה של מילים, צלילים או נהמות, וכן התבטאות חזותית, על ידי אדם, לבדו, יחד עם אחר או במקהלה, שיש בהם משום איום, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע, לדת או למוצא לאומי-אתני".

החוק מתעלם מהתבטאויות פוגעניות על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית, המהוות פגיעה קשה באדם ובכבודו.

לפיכך, מוצע בהצעת חוק זו להרחיב את האיסור על התבטאות גזענית הקבוע כיום בחוק ולהוסיף לו גם איסור התבטאות כאמור באותה הגדרה הנעשית מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/3232/20; הוסרה מסדר היום ביום כ"ו בשבט התשע"ז (22 בפברואר 2017)).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/4113/20; הוסרה מסדר היום ביום כ"א בתמוז התשע"ח (4 ביולי 2018); פ/5632/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ג בחשוון התש"ף – 11.11.19