הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – אימוץ על ידי הורה יחיד), התשע"ח–2018 של ח"כ מיכל רוזין ואחרים.

אתמול, שני 18.06.2018 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון-אימוץ על ידי הורה אחד) של ח"כ מיכל רוזין (מרצ) ואחרים מסיעות מרצ והמחנה הציוני. הצעת החוק מבקשת לבטל את ההתייחסות המפלה בין המבקשות והמבקשים לאמץ.

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתמיכל רוזין
                                         אילן גילאון
                                         תמר זנדברג
                                         מוסי רז
                                         דב חנין
                                         שלי יחימוביץ'
                                         איציק שמולי
                                         רויטל סויד
                                         נחמן שי
                                         איתן ברושי    
______________________________________________                                          
                                             פ/5478/20
 
הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – אימוץ על ידי הורה יחיד), התשע"ח–2018
 
החלפת סעיף 3
1.
בחוק אימוץ ילדים, התשמ"א–1981[1], במקום סעיף 3 יבוא:
 
 
"כשירות המאמץ
3.      
כל אדם כשיר לאמץ ילד, בין אם כיחיד ובין אם לאו."
דברי הסבר
חוק אימוץ ילדים, בנוסחו כיום, קובע בסעיף 3 כי מאמצים כשירים הם רק "איש ואשתו". בכך נמנעת אפשרות האימוץ מרבים החיים ללא בן או בת זוג. במקרה של יחידים המבקשים לאמץ, החוק מפנה את שיקול הדעת לבית המשפט באופן מחמיר מאשר נקבע לגבי "איש ואישה", דבר היוצר הפליה בלתי ראויה המביא לצורך בתיקון לחוק. בשל המצב החוקי כיום נאלצים זוגות ויחידים, שכשירותם להיות הורים מאמצים גבוהה אך אינם נופלים תחת הגדרת "איש ואישה", לפנות לאימוץ בחוץ לארץ או לחלופין להמתין משך זמן ממושך ועל פי רוב להיענות בסירוב על ידי הרשויות הממונות.
 הבחירה בהורות יחידנית יכולה לנבוע מנסיבות חיים אשר ממילא לא אפשרו דרך קלה להבאת ילדים לעולם. מן הראוי שהמדינה תבקש להקל על נשים וגברים שאינם חיים בזוגיות ותספק להם את האפשרות והתמיכה המלאה לאמץ ילדים ולקיים חיי משפחה. הורות טובה אינה תלויה באורח החיים הזוגי, אלא בהשקעה, אהבה, טיפוח ובעיקר מסירות. ולכן, מן הראוי שכל איש ואישה שיכולים ורוצים להעניק את ההורות הטובה הזאת יהיו זכאים לאמץ. לפיכך, מוצע לבטל את ההתייחסות המפלה בין המבקשות והמבקשים לאמץ.
יצוין כי ישראל חריגה בין מדינות המערב, כגון שבדיה, הולנד, אנגליה ומדינות נוספות, שבהן לא ניתנת עדיפות להורים נשואים בתהליך אימוץ, ויחידים יכולים לאמץ כל עוד הם נמצאים כשירים על ידי הרשויות הרלוונטיות.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/2353/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/421/20; הוסרה מסדר היום ביום כ"ה בתמוז התשע"ז (19 ביולי 2015)), על ידי חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/4624/20), על ידי חבר הכנסת אמיר אוחנה (פ/4983/20) ועל ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/4647/20; הוסרה מסדר היום ביום ב' בסיוון התשע"ח (16 במאי 2018)).
 
 
[1] ס"ח התשמ"א, עמ' 293.